Contact

Waar bent u naar op zoek?

HACCP-audits

Verbeter uw voedselveiligheidsbeheer en productkwaliteit met een HACCP-certificering (Hazard Analysis and Critical Control Points) door SGS.

HACCP-certificering toont klanten onmiddellijk uw betrokkenheid bij de productie van of handel met veilig voedsel. Deze benadering die gebaseerd is op bewijsvoering kan met name van voordeel zijn als u onderwerp bent van inspectie door regulerende instanties of belanghebbenden.

Door ware betrokkenheid bij voedselveiligheid te tonen via de naleving van HACCP kan uw merk ook een transformatie ondergaan en fungeren als actief instrument om markten te openen en zodoende nieuwe zakelijke kansen in de hele wereld te creëren.

Ons wereldwijde netwerk van voedselspecialisten voert HACCP-audits uit zodat u zich kunt richten op de gevaren die van invloed zijn op voedselveiligheid en hygiëne. Vervolgens wordt het mogelijk systematisch te identificeren waar gevaren schuilen door controlegrenzen op kritische punten tijdens het voedselproductieproces te bepalen.

HACCP-certificering is een internationale norm die de eisen vastlegt voor de effectieve controle van voedselveiligheid. Hij is opgebouwd rond zeven beginselen:

  • De uitvoering van gevarenanalyses van biologische, chemische of fysische gevaren voor de voedselveiligheid
  • De bepaling van kritische controlepunten
  • Het vaststellen van kritische controlegrenzen, bijvoorbeeld minimale kooktemperatuur en -tijd
  • Het vaststellen van een systeem om de controle van kritische controlepunten te bewaken
  • Het vaststellen van corrigerende maatregelen
  • Het vaststellen van procedures voor de controle om te bevestigen dat het HACCP-systeem effectief functioneert
  • Het vaststellen van documentatie en verslaglegging

Werk met ons samen om naleving van HACCP te realiseren en tegemoet te komen aan het verwachtingspatroon van een wereld in verandering.

Verwante diensten

Other Services