Contact

Waar bent u naar op zoek?

GLP-residue-onderzoeken

SGS voldoet aan de eisen voor goede laboratoriumpraktijken (GLP) op het gebied van residuetesten en biedt u toegang tot een reeks GLP-diensten die zorgen voor naleving van wettelijke voorschriften.

Beheer van GLP-programma's

We hebben uitgebreide interne ervaring met het plannen en coördineren van residueprogramma's, inclusief GLP-residuetesten, en contractovereenkomsten met verschillende veldproeforganisaties. Onze programma's omvatten verschillende toepassingstechnieken, evenals monsterverzending en -opslag, en wij kunnen het volledige onderzoek of gedeeltelijke aspecten van een project overnemen.

Op het gebied van test- en projectbeheerdiensten kunnen we:

  • U adviseren over de relevante testomvang
  • De relevante locatie(s) in verschillende landen/regio's selecteren
  • Met de veldorganisatie(s) in die landen/regio's coördineren
  • Testplannen opstellen en aanpassen
  • Toezicht houden op de kritieke fasen en inspecties op locatie uitvoeren
  • U regelmatig rapporten en een concept van het eindrapport sturen
  • Conceptsamenvattingen opstellen voor het residuedossier

Akkeractiviteit

Wij kunnen optreden als uw enige leverancier van GLP-residue-onderzoeken en verschillende veldtesten uitvoeren onder alle geografische, culturele en klimaatsomstandigheden. In alle scenario's neemt ons internationale netwerk van veldstations standaard operationele procedures aan en biedt het geharmoniseerde inhoudsprocedures. 

Proces en analytische/laboratoriumacitviteiten

We voeren volledige voedselverwerkingsonderzoeken uit, die voldoen aan de GLP-praktijken, op verschillende activiteiten (bijv. tarwe tot meel en brood, gerst en hop tot bier, sinaasappelen tot sinaasappelsap).

Onder onze GLP-residuetesten en analytische diensten vallen:

  • Methode-ontwikkeling en -validatie
  • Onafhankelijke laboratoriumvalidatie
  • Analyse van residuen in gewassen (inclusief rotatiegewassen) en verwerken van producten, en weefsels, bodem, water en lucht

Neem voor meer informatie over onze GLP-residue-onderzoeken en andere contractonderzoekdiensten nu contact op met SGS.

Verwante diensten

Other Services