Contact

Waar bent u naar op zoek?

EU-verordening medische hulpmiddelen voor IVD – inleiding

Vergroot uw kennis van de Europese verordening inzake medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVD) en hoe die kan worden toegepast met deze essentiële eLearning-cursus.

Op 5 mei 2017 werd de EU-verordening inzake medische hulpmiddelen voor IVD (IVDR) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze Verordening (EU) 2017/746 heeft betrekking op medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en in de vereisten wordt verwezen naar de Europese Commissie, maar ook naar de fabrikanten, aangemelde instanties en bevoegde instanties van de lidstaten. Op 25 mei 2017 begon een overgangsperiode van vijf jaar voor alle marktdeelnemers die betrokken zijn bij de medische hulpmiddelen voor IVD in Europa.

Om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen met de complexiteit van de nieuwe EU IVDR, hebben we een eLearning-cursus ontwikkeld waarin de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van de verordening worden uitgelegd. De cursus gaat ook in op de gevolgen van de IVDR-eisen voor uw organisatie.

Cursusdoelstellingen

In deze eLearning-cursus krijgen de deelnemers een overzicht van de kritieke veranderingen in de EU-verordening inzake medische hulpmiddelen voor IVD, samen met de tijdschema's voor de implementatie en de impact op de middelen.

Doelpubliek

Onze online training is onder andere bedoeld voor regelgevingspersoneel, managers, CEO's, CFO's, werknemers in de IVD-industrie en gebruikers van IVD-apparaten die meer willen weten over de nieuwe verordening.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een overzicht van de nieuwe verordening 
  • De belangrijkste wijzigingen waarvan u op de hoogte moet zijn 
  • Wat de EU-verordening inzake medische hulpmiddelen voor IVD betekent in de praktijk 
  • Waar u meer informatie kunt vinden 
  • Een test om naar uw kennis te peilen

Criteria om de cursus te voltooien

Deelnemers moeten de hele cursus volgen en 8/10 of meer behalen op de finale test. Nadat u de cursus met succes heeft voltooid, zult u een deelnamecertificaat kunnen downloaden. U krijgt 12 maanden toegang tot deze cursus vanaf de datum van aankoop.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze eLearning-cursus over de EU-verordening inzake medische hulpmiddelen voor IVD of om uw training te boeken.

Verwante diensten

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België