Contact

Waar bent u naar op zoek?

Energie-audit

Zuinig omspringen met energie kan uw organisatie belangrijke zakelijke voordelen opleveren. Vanuit dit idee heeft SGS energie-auditdiensten ontwikkeld om u te helpen uw energieverbruik te verbeteren. Onze energie-audits kunnen een belangrijke rol vervullen bij het zuiniger omgaan met energie en het opstellen van een brede energiemanagementstrategie.

Onze audit geeft u een duidelijk inzicht in het energieverbruik in uw gebouwen en faciliteiten. De uitkomsten daarvan kunnen praktische richtlijnen opleveren voor:

  • Voortdurende verbetering van productie-efficiëntie
  • Aangeven van mogelijke kostenbesparingen in energie-efficiëntie

Na het inventariseren van het energieverbruik worden gedetailleerde audits uitgevoerd om na te gaan voor welke gebouwen en faciliteiten het energieprofiel gerationaliseerd kan worden. Ook worden veldmetingen uitgevoerd om kritische bedrijfsparameters te kwantificeren. Na het opstellen van een energieverbruikprofiel kunnen we nader preciseren waar energiebesparingen mogelijk zijn. Vervolgens kunnen een energiemanagementstrategie en specifieke energiebesparingsprogramma's worden opgesteld en kan aan de hand van de uitkomsten van de audits een planning worden gemaakt.

Onze energie-auditdiensten kunnen voorts tal van andere voordelen opleveren. De uitkomsten van een energie-audit kunnen een goede basis voor commerciële beslissingen door het management vormen. U kunt een duurzame reputatie bij uw klanten verwerven. Omdat er vroeg of laat wetten en regels voor energiezuinig produceren zullen komen, kan tijdige voorbereiding uw concurrentiepositie verbeteren.

Veel bedrijfstakken produceren al veel energiezuiniger dankzij onze energie-audits. SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, tests en certificering, met een netwerk van meer dan 1.000 kantoren en laboratoria overal ter wereld. Wij zijn dan beter dan wie ook uitgerust om een ijzersterke maatoplossing voor uw energiebehoeften te leveren.

Energieverbruik wordt in alle takken van industrie een steeds belangrijker onderwerp, niet alleen vanwege de directe gevolgen voor de productiekosten, maar ook vanwege het duurzaamheidsaspect.
  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België

Verwante diensten

Andere diensten