Contact

Waar bent u naar op zoek?

EMC-tests

Alle elektrische en elektronische apparaten of installaties beïnvloeden elkaar wanneer ze met elkaar verbonden zijn of dicht bij elkaar zijn opgesteld. Dit is merkbaar in de vorm van storing op uw tv of radio door bijvoorbeeld uw wasmachine of een hoogspanningsleiding in de buurt. De EMC-eisen zijn bedoeld om dergelijke neveneffecten zo veel mogelijk te beperken. Ook auto's bevatten veel componenten die elektronisch geregeld worden en die niet goed meer zouden werken als ze elkaar zouden storen. Het is daarom belangrijk dergelijke systemen op kwaliteit en functionele veiligheid te testen aan de hand van de EMC-regels- en voorschriften.

De EMC-normen zijn internationaal ontwikkeld met tweeërlei oogmerk: ten eerste reguleren ze de elektromagnetische straling van een apparaat en ten tweede zorgen ze ervoor dat dergelijke apparatuur ongevoelig is voor elektromagnetische storing.

Als erkende certificerende instelling kunnen we helpen bij de invoering van de EMC-regels. Onze diensten omvatten het testen, certificeren en accrediteren van uw product, van de ontwikkeling van prototypen en voorlopige tests tot en met het volgen van het product en het SGS EMC-certificeringskeurmerk.

Ons wereldwijde netwerk van laboratoria heeft EMC-testfaciliteiten voor:

 • radio en telecommunicatie-apparatuur
 • auto-elektronica
 • medische apparatuur
 • IT-apparatuur
 • huishoudelijke en commerciële producten
 • huishoudelijke apparaten en elektrische gereedschappen (voor hobby en industrie)
 • verlichtingsarmaturen
 • laboratoriumapparatuur
 • elektrisch speelgoed
 • zware industriële producten
 • machines en installaties voor de bouw
 • beveiligingssystemen en alarms
 • spoorwegapparatuur
 • gezondheids-, fitness- en schoonheidsproducten

EMC-normen en -richtlijnen

Als fabrikant of importeur van elektrische of elektronische apparatuur is het essentieel om te weten of uw product compatibel is met andere elektrische apparatuur. Om deze compatibiliteit te verzekeren hebben overheden EMC-normen en -richtlijnen opgesteld.

EU-richtlijn 89/336 formuleert de regels voor alle apparatuur en systemen die elektriciteit gebruiken - van producten die op batterijen werken tot hoogspanningsinstallaties, uitgezonderd sommige producten waarvoor aparte EMC-criteria gelden.

De Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - 2004/108/EC garandeert dat elektrische en elektronische apparatuur slechts een minimale hoeveelheid RF-interferentie veroorzaakt, zodat andere apparaten hier geen hinder van ondervinden.

Met de EMC-tests van SGS maakt u uw klanten duidelijk dat uw product(en) aan de desbetreffende regels en voorschriften voldoet/voldoen.

Elektrische en elektronische producten zijn op vrijwel alle markten ter wereld onderhevig aan regelgeving voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). SGS runt het grootste, volledig voor dit doel toegeruste en meest effectieve netwerk voor EMC-testfaciliteiten ter wereld.
 • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services