Contact

Waar bent u naar op zoek?

Eisen qua chemische eigenschappen

U moet compliance met de speelgoedrichtlijn aantonen op basis van de eisen qua chemische eigenschappen volgens de EN 71-standaard die in juli 2013 van kracht werd. Ten aanzien van de oplosbare elementen volgens de speelgoedrichtlijn (EN 71-3 – Migratie van bepaalde elementen) zijn drie categorieën speelgoed en grenswaarden van toepassing (zie tabel). Speelgoed dat op de EU-markt wordt verhandeld moet niet alleen aan de speelgoedrichtlijn voldoen, maar ook aan alle andere toepasselijke EU-wetgeving, waaronder REACH, CLP, de herziene RoHS-bepalingen, de batterijenrichtlijn, de richtlijnen voor voedselcontactmateriaal en persistente organische verontreinigingen (POP's), evenals nationale regelgeving, zoals de Deense wettelijke beschikking 855 van 5 september 2009 (ftalaten).

Profiteer van de kennis van SGS op het gebied van chemische stoffen zodat u zeker weet dat uw speelgoed aan de vereisten van de EU-markt voldoet.

Wat zijn de eisen qua chemische eigenschappen?

Carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen (CMR's): CMR's zijn chemische stoffen die een nadelige invloed kunnen hebben op de menselijke gezondheid. Het gebruik van deze stoffen in speelgoed, bestanddelen van speelgoed of in microstructureel afzonderlijke delen van speelgoed, is verboden. Er bestaan een paar uitzonderingen, namelijk wanneer de aanwezigheid van een CMR:

  • Zich binnen de grenswaarden bevindt van de EU-verordening 1272/2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)
  • Niet toegankelijk is voor kinderen (ook niet door inademing)
  • Is beoordeeld en veilig bevonden door het wetenschappelijk comité; nikkel in roestvrij staal en nikkel dat wordt gebruikt voor elektrische geleidbaarheid worden als veilig beschouwd; andere toepassingen kunnen ter beoordeling aan het wetenschappelijk comité worden voorgelegd

N-nitrosamines en N-nitroseerbare stoffen (EN 71-12): Het gebruik van N-nitrosamines en N-nitroseerbare stoffen is verboden in speelgoed bestemd voor gebruik door kinderen onder de 36 maanden, in ander speelgoed dat bedoeld is om in de mond te stoppen zoals speelgoed van rubber of elastomeren, en in vingerverf bestemd voor gebruik door kinderen onder de 36 maanden, tenzij de migratielimieten:

  • Niet meer dan 0,05 mg/kg voor N-nitrosamines bedragen
  • Niet meer dan 1 mg/kg voor N-nitroseerbare stoffen bedragen

Migratie van bepaalde elementen (EN 71-3): Volgens de EU-speelgoedrichtlijn zijn 19 giftige elementen onderhevig aan beperkingen. De bijbehorende migratielimieten zijn afhankelijk van de categorie speelgoedmateriaal:

  • Categorie 1: droog, bros, poederachtig of flexibel speelgoedmateriaal
  • Categorie 2: vloeibaar of kleverig speelgoedmateriaal
  • Categorie 3: afgekrabd speelgoedmateriaal
Richtlijn 2009/48/EG (EN 71-3)
Speelgoedmateriaal
Droog, bros, poederachtig of flexibel
(mg/kg)
Vloeibaar of kleverig speelgoedmateriaal
(mg/kg)
Afgekrabd
(mg/kg)
Aluminium (Al)5.6251.40670.000
Antimoon (Sb)4511,3560
Arseen (As)3,80,947
Barium (Ba)1.500375)18.750
Borium (B)1.200300)15.000
Cadmium (Cd)1,30,317
Chroom (Cr) (III)37,59,4460
Chroom (Cr) (VI)0,020,0050,02
Kobalt (Co)10,52,6130
Koper (Cu)622,5156)7.700
Lood (Pb)2,00,523
Mangaan (Mn)1.200300)15.000
Kwik (Hg)7,51,994
Nikkel (Ni)7518,8930
Seleen (Se)37,59,4460
Strontium (Sr)4.5001.12556.000
Tin (Sn)15.0003.750180.000
Organisch tin0,90,212
Zink (Zn)3.750938)46.000

Allergene geurstoffen: 55 allergene geurstoffen mogen niet in speelgoed worden verwerkt, tenzij de aanwezigheid van deze stoffen technisch niet te voorkomen is volgens de Good Manufacturing Practice en het limiet van 100 mg/kg niet overschrijdt. Bovendien moeten de namen van nog eens 11 allergene geurstoffen op het speelgoed, op een aangehecht etiket, op de verpakking of in een bijsluiter zijn vermeld als ze in een concentratie van meer dan 100 mg/kg aan het speelgoed zijn toegevoegd.

Chemische veiligheidsbeoordelingen

Volgens de EU-speelgoedrichtlijn 2009/48/EG zijn fabrikanten daarnaast verplicht een analyse uit te voeren van de mogelijke chemische risico's van speelgoed en van de blootstelling aan deze risico's. SGS heeft een speciaal ontwikkelde tool en de nodige kennis om u te helpen bij het uitvoeren van een chemische veiligheidsbeoordeling.

Waarom de keuze voor een chemische veiligheidsanalyse door SGS de juiste is

Dankzij onze deskundigheid, ons wereldwijde netwerk van laboratoria en onze vakkundige chemische analyses en beoordelingen weet u zeker dat uw speelgoed altijd aan de EU-vereisten voldoet. De eisen qua chemische eigenschappen van speelgoed veranderen continu. Onze experts volgen deze veranderingen op de voet zodat onze klanten altijd op de hoogte zijn en hun beheersysteem voor beperkte stoffen kunnen optimaliseren.

Met onze chemische analyseservices beschermt u kinderen en andere eindgebruikers tegen de risico's van chemische stoffen en zware metalen. Neem vandaag nog contact op met SGS voor meer informatie.

Met de chemische analyses van SGS weet u zeker dat kinderen en andere eindgebruikers conform de EU-speelgoedrichtlijn 2009/48/EG beschermd zijn bij het gebruik van uw speelgoed.

Verwante diensten

Other Services