Contact

Waar bent u naar op zoek?

Ecotoxicologieonderzoeken

Onze ervaring in de ecotoxicologie omvat probleemsubstanties die slecht oplossen in water, zeer vluchtig en/of gekleurd zijn. Dit betekent dat we specifieke identificatietesten en concentratiebepalingen kunnen bieden, naar wens.

Onder onze ecotoxicologieonderzoeksdiensten vallen:

 • Bacterietoxiciteitsonderzoeken (acute, aërobe, anaërobe, chronische, testen op één soort, testen op complexe associaties)
 • Groeiremmingstesten algen (verschillende soorten)
 • Schaaldierentoxiciteit (bijv. watervlo)
 • Toxiciteit vissen, acuut (semi-statisch, statisch)
 • Wormtoxiciteit (acuut)
 • Plantgroeiremmingstesten
 • Bodemmicrofloratesten (BBA-regel VI 1-1, OESO 216 en OESO 217)

Onze ecotoxicologietesten voldoen aan de richtlijnen die zijn afgegeven door:

 • Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA – Federaal Biologisch Onderzoekscentrum voor Landbouw en Bosbouw in Duitsland)
 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • Deutsches Institut für Normung (DIN – Duits Instituut voor standaardisatie)
 • International Organization for Standardization (ISO)
 • European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)
 • Commissie van de Europese Gemeenschappen (CEC)
 • Environmental Protection Agency (EPA)
 • European Center for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC)

Daarnaast zijn we onafhankelijk leverancier van ecotoxicologietesten met een internationale reputatie voor het uitvoeren van ecotoxicologieonderzoeken volgens de principes van Goede Laboratoriumpraktijken (GLP). Dit betekent dat u de resultaten van ons ecotoxicologieonderzoek kunt gebruiken voor de milieurisicobeoordelingen die u moet uitvoeren als u substanties en producten wilt registreren.

Neem nu contact op met SGS voor meer informatie over onze ecotoxicologieonderzoeksdiensten.

De ecotoxicologieonderzoeken van SGS onderzoeken de potentiële invloed van chemische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden op flora en fauna.

Verwante diensten

Other Services