Contact

Waar bent u naar op zoek?

During Production Check DUPRO

Wordt on-site uitgevoerd bij productie van 30% tot 50% van uw goederen. Onze DUPRO-inspecties beoordeelen monsters op grond van regulering, normen en contractuele afspraken en markeren daarbij daadwerkelijke of potentiële defecten zodat u deze meteen kunt aanpakken in plaats van later in het productieproces met dure tests en veranderingen te maken te krijgen.

SGS is wereldleider in inspectie, controle, testen en certificering en is in een unieke positie om u tijdens de productie te helpen aan alle eisen te voldoen. We voeren niet alleen on-site productie-inspecties uit, maar integreren deze tegelijkertijd in een bredere kwaliteitsborging en kwaliteitsverbeteringsprogramma's. Ons kwaliteitswaarborgprogramma zorgt ervoor dat de kwaliteit tijdens het productieproces aan alle normen voldoet, van het productdesign tot het versturen van de goederen. Ons kwaliteitsverbeteringsprogramma zorgt voor oplossingen voor alle problemen die hierbij zouden kunnen optreden.

Onze DUPRO-inspecties vormen een belangrijk deel van kwaliteits-fabriekcontroles voor alle consumentengoederen en kan worden geïintegreerd in uw eigen procedures voor kwaliteitsborging of risicobeoordeling. Onze adviseurs leggen u graag uit hoe uw bedrijf van de diensten kan profiteren waarmee onze klanten reeds duizenden van producten op een veilige en efficiënte manier op de markt hebben gebracht.

Om voor elke stap van het productieproces de kwaliteit te handhaven, biedt SGS productiechecks (DUPRO's). Op deze manier kunnen onze deskundige adviseurs de kwaliteit van de onderdelen, het materiaal en de producten tijdens de productieperiode beoordelen.

Verwante diensten

Other Services