Contact

Waar bent u naar op zoek?

Due diligence milieu-audits

Een due diligence milieu-audit kan nuttige diensten bewijzen bij de aankoop van een terrein of pand dat bij eerder industrieel gebruik vervuild kan zijn. Met de resultaten van ons milieuonderzoek bent u beter bedacht op de eventuele risico's die u loopt bij de bepaling van de werkelijke waarde van het pand of de locatie. Een due diligence milieu-onderzoek geeft u inzicht in de mogelijke verontreinigingsproblemen met een locatie. Wij zoeken ook voor u uit of en hoe u verantwoordelijk bent voor sanering van het terein of pand. Verder onderzoeken we welke schadeloosstellingen u mogelijk te wachten staan, zoals die in verband met commerciële vastgoedtransacties.

Wij kunnen de volgende due diligence milieu-onderzoeken uitvoeren:

  • Fase 1-milieuonderzoek van een locatie
  • Fase 2-karakteriseringonderzoek
  • Inventarisering van bekende milieu-, gezondheids- en veiligheidsproblemen
  • Inspectie van panden, van binnen en van buiten
  • Interviews met eigenaren, gebruikers en ambtelijke instanties
  • Fysieke bemonstering en laboratoriumanalyse
  • Verkennend onderzoek van bodem en grondwater

Met ons wereldwijde netwerk van milieuonderzoeksdeskundigen bent u verzekerd van een professionele ondersteuning van u en uw bedrijf. Omdat wij niet financieel afhankelijk zijn van productie- of handelspartners kunnen we onafhankelijke en onpartijdige expertise garanderen.

Doe uw voordeel met onze unieke kennis van milieuwetgeving en ervaring met het uitvoeren van milieu-audits, certificering, bemonstering en analyse. Wij bieden innovatieve oplossingen voor problemen met verontreinigde terreinen of panden, met de garantie dat uw bedrijfsplannen met hoogst mogelijke betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Neem vandaag nog contact op met onze milieuonderzoeksdeskundigen voor meer informatie.

Met een due diligence milieu-audit van SGS kunt u nagaan welke milieuverplichtingen u bij de aankoop van nieuw vastgoed aangaat. Bel onze milieuonderzoeksdeskundigen nu voor meer bijzonderheden.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België