Contact

Waar bent u naar op zoek?

Data Management Tool

Een effectief beheer van REACH-gegevens is onontbeerlijk voor fabrikanten, importeurs en retailers die grote hoeveelheden data verzamelen en verwerken over de producten die ze produceren of importeren.

SGS heeft een robuuste inventarisatietool voor uw chemische stoffen ontwikkeld die garant staat voor compliance met de REACH-vereisten.

Onze REACH-tool is een van de meest kosteneffectieve oplossingen voor databeheer op de markt. De tool biedt optimale flexibiliteit voor het uploaden, rapporteren en opslaan van data.

Het systeem is ontwikkeld in overeenstemming met een breed scala aan milieuvoorschriften, waaronder REACH, en biedt de volgende mogelijkheden:

Met betrekking tot stoffen, mengsels en artikelen waarbij sprake is van 'bedoeld vrijkomen':

  • Stoffenlijsten (Bills of Substance, BOS) van leveranciers verzamelen en opslaan
  • Regelmatige berekening van de tonnage van stoffen ten behoeve van preregistratie
  • Nagaan voor welke stoffen Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) bestaan, en welke aan autorisatie of restricties onderhevig zijn

Met betrekking tot artikelen:

  • Stoffenlijsten (Bills of Substance, BOS) of lijsten van zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern, SVHC) verzamelen en opslaan
  • Regelmatige berekening van de SVHC-tonnage in verband met de meldingsplicht
  • Nagaan welke stoffen onderhevig zijn aan restricties en informatie- of meldingsplicht

Op basis van onze deskundigheid in het evalueren en controleren van uw productgegevens kunt u vol vertrouwen al uw gegevens naar de REACH-tool uploaden. Op deze manier weet u zeker dat u aan al uw rapportageverplichtingen voldoet.

Effectief REACH-data management met de SGS-tool voor chemische stoffen.

Verwante diensten

Other Services