Contact

Waar bent u naar op zoek?

Controle en inspectie van houtsnippers, houtpellets, vaste biomassa

Doordat wij overal ter wereld aanwezig zijn, kunnen we deze diensten ter plaatse aanbieden en door de gehele keten, inclusief alle export- en importlocaties. En omdat onze gestandaardiseerde verslagen de gespecificeerde industrie-richtlijnen volgen, wordt de handel met goederen minder controversieel en biedt minder aanleiding tot discussie.

Inspecties en aanverwante diensten

 • Assessment van de productie van bosbouw- en landbouwgebieden, om de toevoer van biomassa aan elektriciteitscentrales te bepalen
 • Projectanalyse van investeringen in plantages (bossen of andere bronnen van biomassa) en constante investeringscontrole
 • Supply chain-studies van onder andere timing, fysieke verzameling, opslag en verwerking
 • Controle van kwantiteit van fysieke leveringen aan pelletfabrikanten en energiecentrales (controle van binnenkomende en uitgaande producten)
 • Assessments van voorraden en schatting van volume (met driedimensionale metingen) 
 • Controle van gasuitstoot van voorraad
 • Productcertificering – wij kunnen processen auditen en verifiëren volgens nationale of internationale normen, zoals vereist voor de levering van uw producten
 • Verzekeringsonderzoeken van opslagfaciliteiten
 • Geuronderzoeken
 • Milieueffectstudies
 • Duurzaamheidsverslaggeving en certificering

Scheepvaartinspecties

 • Terminal-inspecties
 • Het controleren van het laden, verschepen en lossen
 • Monstername van lading
 • Controles van brandslangen
 • Inspecties van laadruimten
 • Inspectie en anlyse tijdens het laden van vocht, temperatuur, fijndeeltjes en dichtheid
 • Controle op vreemde voorwerpen (bv. plastic zakken, aangekoekt materiaal) en preventie van lading 
 • Draft surveys
 • Meting van emissies en opsporing van bestrijdingsmiddelen, koolstofmonoxide en andere gevaarlijke gassen

Inspectie

 • Monstervoorbereiding
 • Controle van grootte van verrotte snippers, schors, stenen
 • Netto energetische waarde (as, vocht, vluchtige stoffen, bruto energetische waarde)
 • Lignine
 • Chloor, zwavel, stikstof, koolstof, waterstof, zuurstof
 • Sporenelementen (arseen, cadmium, chroom, koper, lood, kwik, nikkel, vanadium, zink, benzopyreen, pentachloorfenol) 
 • Fractionele distributie
 • Controle van hoek en rusttoestand
 • Omvang van fijndeeltjes
 • Vorm (meting van lengte en diameter), afmetingen
 • Duurzaamheidstest van pellets
 • Bindmiddelen

Neem nu contact met ons op om te ontdekken hoe SGS kan helpen door kwaliteit en kwantiteit van zaagsel, houtpellets en vaste biomassa en brandstoffen te controleren.

SGS vergemakkelijkt handel door inspectie en controles aan te bieden die de beschikbaarheid, kwaliteit en belasting van houtsnippers, zaagsel, houtpellets en vaste biomassa en brandstoffen controleren.

Verwante diensten

Other Services