Contact

Waar bent u naar op zoek?

Certificering voor de Roundtable of Sustainable Palmoil (RSPO)

De productie van palmolie voor gebruik in levensmiddelen en voor andere toepassingen is de afgelopen 20 jaar snel gegroeid.

Met deze snelle groei in productie is ook de zorg omtrent de duurzaamheid van de palmolieteelt en de gevolgen van de palmolieproductie voor de lokale bevolking toegenomen. Om hieraan tegemoet te komen hebben een aantal bij de palmolieproductie betrokken belangengroep en NGO's de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) gevormd om een model voor een verantwoord beheer van plantages op te stellen.

Door uw palmolieproductie volgens de eisen van de RSPO-norm te laten certificeren, laat u afnemers en andere belanghebbenden zien dat u weet wat deze norm inhoudt en dat u deze accepteert en hebt u zo een streepje voor op de concurrentie. SGS zorgt voor een uitgebreide en transparante certificering voor de Round Table on Sustainable Palm Oil voor grote en kleine producenten en verwerkers van palmolie en voor iedereen ter wereld die voordeel heeft bij duurzame palmolie.

Door SGS als partner voor uw RSPO-certificering te kiezen, profiteert u van de meer dan 100 jaar ervaring die wij als gerenommeerde certificeerder van landbouwproducten hebben opgedaan. Ons internationale multidisciplinaire netwerk van experts zorgt er samen met u voor dat alle schakels in uw leveringsketen volgens de RSPO-norm werken en produceren.

De RSPO is een vrijwillige organisatie waarin zeven sectoren van de palmindustrie - producenten, verwerkers of handelaren, levensmiddelenfabrikanten, distributeurs, banken en investeerders en NGO's op maatschappelijk en milieugebied - zijn verenigd. RSPO-certificering is gebaseerd op de naleving van deze norm in alle fasen van uw toeleveringsketen. Bij de RSPO-audit die aan een certificering voorafgaat analyseren SGS-auditors uw bedrijfsvoering en -processen om na te gaan of deze voldoen aan de geformuleerde RSPO-principes en criteria:

  • Conformiteit met lokale en internationale wetten en voorschriften
  • Aantoonbare betrokkenheid met economische en financiële variabiliteit op lange termijn
  • Toepassing van beste landbouwpraktijken door telers en oliepersers
  • Verantwoordelijkheid voor het milieu, inclusief bescherming van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit
  • Verantwoorde omgang met personeel en de gemeenschap die met de teelt of productie te maken krijgt
  • Verantwoord beheer van nieuwe aanplant
  • Streven naar constante verbetering

De Round Table on Sustainable Palm Oil is de neerslag van de veranderende eisen van uw klanten en andere belanghebbenden. Neem vandaag nog contact op met SGS om uw bedrijfsactiviteiten op deze belangrijke nieuwe norm af te stemmen.

Verwante diensten

Other Services