Contact

Waar bent u naar op zoek?

Certificering van dierenvoeding

Dierenvoeding is van groot belang in de supply chains van onze voedingsmiddelen. Door dieren voor voedselproductie te voeden met hoogwaardige, voedzame producten, kweken landbouwers dieren van hoge kwaliteit die veel opbrengen en bijdragen tot het economisch welzijn en de gezondheid van de mens.

De uitdaging voor de voedingsindustrie bestaat er niet alleen in om de capaciteit, opbrengst en productie te verhogen, maar ook om de productveiligheid en -kwaliteit te waarborgen.

Waarom kiezen voor de voedingscertificering van SGS?

SGS ondersteunt de inspanningen voor een betere kwaliteit en toegang tot de markt van dierenvoeding. Daarom zijn we geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17021-1 en ISO/TS 22003 om certificaten uit te reiken voor de FAMI-QS- en EFISC-regelingen. Daarnaast zijn we ook een certificeringsinstantie voor voedingscertificaten van GMP+.

Deze accreditaties tonen aan dat we werken volgens de strengste normen, voortbouwend op ons bestaande dienstenaanbod. U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan certificeringsprogramma's voor dierenvoeding, alsook toegang tot ons internationaal netwerk van gekwalificeerde auditors.


FAMI-QS
– het kwaliteits- en veiligheidssysteem voor gespecialiseerde diervoederingrediënten en mengsels. FAMI-QS was de eerste regeling voor deze sector en is nog steeds de enige certificeerbare norm. Het is een kwaliteits- en veiligheidssysteem voor speciale diervoederingrediënten en mengsels. FAMI-QS:

  • Minimaliseert het risico dat onveilige gespecialiseerde diervoederingrediënten en mengsels in dierenvoeding en de voedselketen terechtkomen
  • Helpt operators om de Verordening inzake diervoederhygiëne (183/2005/EG) te implementeren
  • Verschaft maatregelen die helpen om te voldoen aan andere veiligheidsvoorschriften inzake dierenvoeding

EFISC – De Europese gedragscode met good practices voor de industriële productie van veilige dierenvoeding. Deze norm is erop gericht om een geharmoniseerde, vrijwillige veiligheidsregeling aan te reiken voor de diervoederindustrie binnen de Europese markt. Het legt diervoederproducenten uit hoe ze een eigen veiligheidsbeheerssysteem kunnen opstellen en implementeren in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving. De norm bevat de vereisten voor een beheersysteem, risicobeheersing, documentatie, terugroeping en traceerbaarheid.

GMP+ – combineert de vereisten van het ISO-kwaliteitsbeheer, HACCP en ander elementen. GMP+ bepaalt de voorwaarden voor diervoederproductie, -faciliteiten, -opslag, -transport, -handel, enz. GMP+ definieert ook duidelijke voorwaarden opdat de veiligheid en duurzaamheid van dierenvoeding worden gegarandeerd en de certificeringsinstellingen onafhankelijke audits kunnen uitvoeren. Een GMP+-certificaat biedt bijkomende garanties voor alle betrokkenen in de internationale diervoederindustrie.

Internationaal leider, lokale expertise

We kunnen ook rekening houden met de certificeringseisen voor lokale markten. Ons internationaal netwerk van certificeringsexperts inzake dierenvoeding is eveneens vertrouwd met de lokale marktbehoeften, regelgeving en certificeringsnormen. Waar nodig adviseren en auditen we graag.

Het registratienummer van SGS voor bovengenoemde accreditatie is C625.

Contacteer ons voor meer informatie.

Certificering van dierenvoeding door SGS helpt diervoederproducenten te voldoen aan de stijgende vraag naar een betere markttoegang en grondige aanpak inzake voedselveiligheid.
  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services