Contact

Waar bent u naar op zoek?

Cell-Based Assays

Onze medewerkers hebben veel ervaring met de implementatie van bestaande testen van cliënten en de ontwikkeling van nieuwe methodes. Onze laboratoria in België en Frankrijk zijn GLP-gecertificeerd en routineaudits door de plaatselijke instellingen hebben aangetoond dat onze laboratoria steeds aan de hoogste normen voldoen op het vlak van GLP-conformiteit. In deze faciliteiten bieden we bioanalytische ondersteuning voor ongeveer 100 preklinische onderzoeken per jaar.

Onze in-vitroanalysediensten en diensten voor bioanalyses op celniveau omvatten:

    Modellen:

 • Monolagen: Sourcing op maat van culturen van primaire fibroblasten of keratinocyten
 • Menselijke en dierlijke cellijnen (L929, Vero, IMR-90, MRC-5, CHO, HL-60, enz.)
 • 3D-huidmodel (epidermis – volledige dikte)
 • 3D menselijk hoornvliesepitheel
 • 3D menselijk longepitheelmodel
 • CACO-2 (model van de dunne darm van de mens)
 • Geïsoleerde menselijke bloedcellen (PBMC, lymfocyten, monocyten, enz.)

     Onderzoekstypen:

 • Barrière- en stofwisselingsfuncties zoals in vivo
 • Percutane absorptie en stofwisseling, huidirritatie, sensibilisatie, corrosiviteitstesten, fototoxiciteit, wondgenezing
 • Voorspelling van de mogelijke irritatie van de ogen door chemicaliën (alternatief voor in vivo Draize-test)
 • Intestinale absorptie en stofwisseling
 • Cytotoxiciteit medische apparaten
 • Permeabiliteit van geneeskrachtige stoffen
 • Toxiciteit van API of hulpstoffen
 • API-receptorbindinganalyses
 • Wondgenezing
 • Fysiologisch effect op celculturen 
 • Synthese en vrijgave van biomarkers
 • Bioanalyses voor het neutraliseren van antilichamen
 • Cytokineproductie
 • Fagocytose/Opsonisatie
 • Onderzoek naar de intracellulaire enzymactiviteit (COX, MPO, enz.)
 • Onderzoek naar signaaltransductie (STAT-1, p38 MAPK,P44, AKT/PKB, enz.)
 • Studies naar immuuncelactivatie en toxiciteit:
  • Biomarkers (activatie en signalering celreceptor)
  • Fagocytose van neutrofielen/macrofagen
  • Opsonisatie
  • Fototoxiciteit
 • Flowcytometrie BD FACSCanto II (Immunofenotypering/Immunotox)
 • Immunogeniciteit van vaccins
 • Celgemedieerde immuniteit
SGS-wetenschappers kunnen voor u in-vitroanalyses ontwikkelen zoals CACO2 en modellen voor huiddoorlaatbaarheid. We kunnen ook een flowcytometrie uitvoeren in onze eigen laboratoria.

Verwante diensten

Other Services