Contact

Waar bent u naar op zoek?

Bonsucro-certificering

Bonsucro-certificering biedt een transparant bewijs dat suikerrietproductie en toeleveringsketen voldoen aan deze strenge eisen. Onafhankelijke third party Bonsucro certificering van SGS toont uw naleving van de normeisen.

Bonsucro Certificering komt voort uit Better Sugarcane Initiative Certificering, een eerdere groep van belanghebbenden uit de branche, die zich zorgen maakten over de sociale - en milieueffecten van suikerrietproductie. Bonsucro is een associatie van suikerrietproducenten en ondersteunende ver- en bewerkers die zorgdragen voor een duurzame toekomst voor de suikerrietproductie door sociaalverantwoordelijke - en milieubewuste initiatieven.

Organisaties die biobrandstoffen willen produceren en verkopen die meetellen voor de hernieuwbare doelen van een EU-lidstaat, dienen beoordeeld te worden op duurzaamheidscriteria zoals aangegeven in de Europese Hernieuwbare Energierichtlijn (2009/28/EC). De Bonsucro-norm is goedgekeurd door de Europese Commissie om deze duurzaamheidsvereisten te bereiken.

Tijdens een Bonsucro-audit, voorafgaand aan certificering, worden sleutelproductie-indicators, zoals uw energie- en waterverbruik en de emissie van broeikasgassen beoordeeld. Naleving van de richtlijnen, arbeidsvoorwaarden, voortdurende veilige plaatselijke voedselvoorziening en andere menselijke factoren die van invloed zijn op het effect dat de productie heeft op de locale bevolking, worden ook beoordeeld.

SGS is betrouwbaar en toonaangevend in de uitvoering van audit- en certificeringsdienstverlening en is erkend voor het verlenen van Bonsucro-certificeringen. Ons netwerk van auditors is uitstekend gekwalificeerd in alle aspecten van de suikerrietproductie en de suiker- en biobrandstotoeleveringsketens en plaatselijke en internationale reguleringen en richtlijnen. Onze auditors werken samen met u aan de voortdurende verbetering van uw bedrijf en Bonsucro-certificering.

Bonsucro is een interessante stap voorwaarts voor de suikerriet- en biobrandstofbranches. Uw Bonsucro-certificatie geeft u een voorsprong op uw mededingers terwijl u aan de veranderende behoeften van uw consumenten tegemoetkomt. Neem contact op met SGS voor meer informatie over Bonsucro-certificering.

De consument wil tegenwoordig de zekerheid dat de producten die hij koopt ingrediënten bevat van milieu- en sociaalbewuste toeleveranciers.
De consument wil tegenwoordig de zekerheid dat de producten die hij koopt ingrediënten bevat van milieu- en sociaalbewuste toeleveranciers.
De consument wil tegenwoordig de zekerheid dat de producten die hij koopt ingrediënten bevat van milieu- en sociaalbewuste toeleveranciers.

Verwante diensten

Other Services