Contact

Waar bent u naar op zoek?

Bepaling van CPT-diepsonderingen

We maken gebruik van de meest betrouwbare, wereldwijde test; de CPT-diepsonderingstest. De CPT-diepsonderingstest is een in-situ testmethode die gebruikt wordt om de geotechnische bodemeigenschappen vast te stellen en de lithologie van uw bodem in kaart te brengen.

Voor de CPT-diepsondering wordt gebruik gemaakt van een hydraulische installatie om een conus met instrumentatie in de grond te duwen via verschillende stangen. Hij meet voortdurend de weerstand die nodig is om de bodem te penetreren met een constante snelheid van twee centimeter per seconde. De totale kracht die op de conus werkt wordt de conusweerstand genoemd en hiermee kan de draagkracht van de bodem beoordeeld worden. De kracht die werkt op de sondeerstangen is de wrijvingskracht. Metingen met een elektrische conus, uitgerust met een wrijvingskoker, leveren de plaatselijke kokerwrijvingkracht.

Als het exacte grondwaterpeil gecontroleerd moet worden, wordt er snel een peilbuis geïnstalleerd om gegevens over de waterdruk te verzamelen. De stuwkracht van de sondeerapparatuur wordt geleverd door de ballast van de truck of door schroefankers om extra massa te creëren.

Aan de hand van de verzamelde informatie worden de volgende geotechnische gegevens berekend:

  • Effectieve wrijvingshoek
  • Consolidatiecoëfficiënt 
  • Draagkracht 
  • Zettingsgedrag van een fundering

Aan de hand van deze reeks gedetailleerde berekeningen kunnen we een uitgebreid rapport opstellen met het juiste advies voor uw funderingsplannen.

We maken alleen gebruik van de nieuwste CPT-diepsonderingstechnieken, waaronder:

  • Mechanische conuspenetratie - voor de berekeningen voor bouwfunderingen door de conusweerstand te meten op regelmatige intervallen van 20 cm. We gebruiken de Nederlandse conus met een conische mantel en de Begeman-conus met lokale moffrictie.
  • Elektrische conuspenetratie- verzamelt completere informatie, waardoor een betere indeling van bodemlagen mogelijk is (bijvoorbeeld het detecteren van een dunne laag turf in een kleibodem). De conusweerstand en plaatselijke wrijving worden iedere twee centimeter voortdurend gemeten om zo de wrijvingsratio te berekenen. Een computer registreert de metingen die via de elektrische conus naar het oppervlak verzonden worden via de kabel in de stangen van het diepsonderingstoestel.
  • Piëzoconus (CPT-U) - verzamelt extra gegevens over poriënwaterdruk.
  • SoniCTP - de SoniCTP, gebaseerd op een sonische boor, is een uniek systeem dat we ontwikkeld hebben met trillingen om de bodem "doorlatend" te maken. Er wordt gebruik gemaakt van trillingen om de bodem "doorlatender" te maken en de wrijving te verlagen, zodat het sonische systeem door harde oppervlaktelagen of losse sedimenten kan komen. Als de CPT geblokkeerd is, kan de sonische buis er doorheen komen en blijven meten, wat kostbare tijd bespaart.

Voor ieder onderzoek stellen we een uitgebreid rapport op waarin we duidelijk de metingen en berekende parameters illustreren in grafieken en tabellen. We bieden u een beschrijving en interpretatie van de testlocaties, stratigrafie en grondwaterbevindingen. U krijgt een duidelijk locatieplan met advies voor het aanpassen van de funderingen waar nodig, voor maximale draag- en steunkracht.

Bel ons vandaag nog om uw volgende bouwproject vol vertrouwen te starten.

Met de diensten voor bepaling van de diepsonderingen door SGS kunt u de sterkte en draagkracht van uw locatie testen. Praat vandaag nog met ons gekwalificeerde team.
  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België

Verwante diensten

Andere diensten