Contact

Waar bent u naar op zoek?

Analyse van afval

De productie van goederen of het leveren van diensten kan leiden tot restproducten of gevaarlijk afval dat correct moet worden verwijderd. Volgens wettelijke voorschriften betreffende zuiver water dienen bedrijven te voldoen aan de eisen voor zuiver water en dient men de lozing van afvalwater in waterlopen en rivieren te controleren.

Onze afvalanalyselaboratoria voeren verplichte analyses uit voor de garantie van waterkwaliteit en de controle van watervervuiling. We analyseren uw afvoersystemen en riolering en werken samen aan het implementeren van een praktische en kosteneffectieve oplossing voor uw afvalproblemen.

Al onze laboratoriumtesten worden uitgevoerd volgens erkende wereldwijde normen. Onder onze rigoreuze analyses vallen het testen op zuur, zwavel, cyanide en opgelost metaal.

We verstrekken u een certificaat als onafhankelijke verificatie dat uw afval verwerkt wordt conform de nieuwste gezondheids- en veiligheidsregels. En we kunnen de ballast van administratieve taken overnemen zoals het regelen van transportdocumenten en leververgunningen, indien nodig.

Samen met u bekijken we de beste ideeën voor afvalbeheer en bieden we vakkundig advies over een reeks opties voor vernietiging en ontsmetting. Onze oplossingen zijn milieuvriendelijk en we zijn voortdurend op zoek naar manieren om afval te reduceren en recycleren om toekomstige verontreiniging te beperken en te voorkomen.

Het is goed voor uw bedrijf om de hoeveelheid afval en schadelijke effecten op het milieu te reduceren. Een samenwerking met SGS kan uw milieudossier versterken door de ondersteuning van onze ervaring en technische kennis voor het effectief beheren van uw afval. Bel vandaag nog met ons team.

Beheer uw water intelligent met water- en afvalwaterdiensten van SGS. Bel vandaag nog met ons afvalonderzoeksteam.

Verwante diensten

Other Services