Contact

Waar bent u naar op zoek?

Advisering inzake WEEE

De eerste AEEA/WEEE-richtlijn, 2002/96/EG, is in 2003 ingevoerd door de Europese Unie. Het doel van de richtlijn was de milieu-impact van elektrisch en elektronisch afval terug te dringen door fabrikanten, wederverkopers en importeurs zelf verantwoordelijk te stellen voor het inzamelen, hergebruik, recyclen en terugwinnen van deze artikelen. De richtlijn is vervolgens herzien en de nieuwe AEEA/WEEE-richtlijn 2012/19/EU is op 14 februari 2014 van kracht geworden.

Ook in bepaalde landen buiten de EU gelden vergelijkbare voorschriften.

Onze experts bieden service op maat, gericht op de vereisten per land. Wij kunnen samen met u de geldende vereisten analyseren en een pragmatisch AEEA/WEEE-beleid formuleren waarin alle belangrijke aspecten aan bod komen: gebruikersinformatie, etikettering, registratie, rapportages, terugnameverplichtingen en benoeming van gemachtigde vertegenwoordigers.

Dankzij ons wereldwijde netwerk van vestigingen en AEEA/WEEE-experts kan SGS u onafhankelijk advies geven op juridisch, technisch en praktisch gebied zodat u een effectieve AEEA/WEEE-strategie kunt bepalen.

Neem contact met ons op voor meer informatie hoe SGS u hierbij van dienst kan zijn.

BGS-richtlijn 2011/65/EU stelt daarnaast beperkingen aan het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Deze richtlijn vervangt de eerste RoHS-richtlijn 2002/95/EG die in 2013 is ingetrokken. Voor meer informatie over de RoHS-services van SGS gaat u naar naar onze website.

Conform de AEEA/WEEE-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ligt de verantwoordelijkheid voor het AEEA/WEEE-beheer bij fabrikanten, importeurs en retailers. SGS kan u helpen bij het opstellen en toepassen van een effectieve compliancestrategie.

Verwante diensten

Other Services