Contact

Waar bent u naar op zoek?

Risicobeoordeling

Een grondige risicobeoordeling door SGS helpt u uw schadelijke milieu-effecten te beperken en de reputatie van uw onderneming en uw operationele efficiëntie te verbeteren.

Milieurisicobeheer is een essentieel onderdeel van uw projectplannen. Het kan u tijd en geld besparen door efficiëntie in uw processen in te voeren en kan het verschil uitmaken tussen een mislukt of een succesvol project.

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Risicobeoordeling

Onze milieueffectbeoordeling wijst mogelijke toekomstige gevaren en uitdagingen aan om de negatieve uitwerking van uw locatie op de gezondheid van gebruikers en uw plaatselijke omgeving te verminderen. Door draaiboeken te onderzoeken en in te spelen op toekomstige uitdagingen verzekert onze risicobeoordeling dat u alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen van uw locatie geïntegreerd en gebudgetteerd hebt. Zo kunt u onmiddellijk reageren op bestaande problemen zoals verontreinigingsbronnen en geldverslindende saneringen in een later stadium vermijden.

Onze risicobeoordelingen houden met alles rekening, zoals met volksgezondheid, grond- en oppervlaktewater en plaatselijke ecosystemen. Biotopische productie is weliswaar gunstig voor het milieu, maar kan ook ten koste gaan van de duurzaamheid door de introductie van nieuwe plantages voor biobrandstoffen die kwetsbare ecosystemen kunnen aantasten. Door na te gaan waar zich veranderingen kunnen voordoen en met behulp van computercartografie kunnen we de potentiële effecten beoordelen.

Met een risicobeoordeling kunnen onze ervaren teams corrigerende maatregelen voorstellen die noodzakelijk zijn voor het welslagen van uw project en om te voldoen aan de toepasselijke regels en voorschriften.

Zakelijke dienstverlening

 1. ENV/lucht/geluid/geur/trillingen/risicobeoordeling
  Om uw efficiëntie te verhogen en de belasting van milieu, volksgezondheid en plaatselijke ecosystemen te verminderen, bekijken we de risico's voor gebruikers en aangrenzende gemeentes van uw locatie wat betreft emissies van lucht, geluid, geur en trillingen vanaf uw locatie. Met behulp van de allernieuwste computermodellering simuleren we potentiële verontreinigingstrajecten, concentratieniveaus en geschatte blootstellingsgraden voor werknemers op uw locatie of de plaatselijke gemeenschap.

 2. EBV/bodem/risicobeoordeling
  De bodem van uw locatie kan verontreinigd worden en een gevaar inhouden voor het milieu en de volksgezondheid. Met behulp van computersoftware en mappingtechnieken brengen we potentiële risicogebieden in kaart, zodat u hier bij uw planning rekening mee kunt houden.

 3. ENV/water/risicobeoordeling
  Grond- en oppervlaktewaterbronnen rond uw locatie kunnen het gevaar lopen verontreinigd te worden. Wij evalueren dit risico door naar de migratiesnelheid van bekende verontreinigende stoffen te kijken. Met behulp van verschillende computerprogramma's en grondwatermodellen brengen we de risicogebieden in kaart, zodat u eventuele maatregelen kunt plannen.

 4. ENV/bouw/vastgoedbeheer/ontwikkeling/herontwikkeling/aannemers/risicobeoordeling
  Voor uw bouw- en vastgoedbeheerprojecten beoordelen wij de processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van locaties zodat u al vantevoren rekening kunt houden met de geldende milieuregels en -normen en kostbare aanpassingen na voltooiing van het project kunt vermijden.

 5. ENV/bouw/vastgoedbeheer/uit bedrijf nemen/ontsmetting/sloop/risicobeoordeling
  Voor uw bouw- en vastgoedbeheerprojecten beoordelen wij de processen die een rol spelen bij het uit bedrijf nemen en ontsmetten van locaties met inachtneming van de milieuvoorschriften.

 6. SUS/ENV/risicobeoordeling

We geven daarbij aan welke ingrepen of corrigerende maatregelen voor het welslagen van uw project en het naleven van de toepasselijke regelgeving nodig zijn. Neem vandaag nog contact op met ons ervaren team voor een actieplan op maat.

 • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België