Contact

Waar bent u naar op zoek?

NGO Benchmarking

NGO benchmarking door SGS – geniet van een universele maatstaf van vertrouwen en gegarandeerde onafhankelijkheid.

Als reactie op de vraag naar een onafhankelijke, wereldwijd toepasbare standaard voor het beoordelen van de verantwoordingsplicht van een NGO, heeft SGS de NGO Benchmarking ontwikkeld. We hebben honderden beoordelingen uitgevoerd voor kleine en grote NGO's in meer dan 50 landen wereldwijd.

navigation-automatic-teaser-headline

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen NGO Benchmarking

NGO Benchmarking stelt organisaties in staat om risico's en zwakke punten te ontdekken en te corrigeren voordat het te laat is. Dit is van uitermate groot belang voor elke organisatie die een langdurige impact wil verwezenlijken door een transparant, efficiënt en doeltreffend gebruik van financiering.

Voordelen

Onze benchmarkingdiensten:

 • Werken grensoverschrijdend, zijn internationaal relevant en herkenbaar 
 • Worden beheerd door deskundigen die ervaring hebben in de NGO-sector
 • Zijn uitgebreid, maar niet buitensporig 
 • Bieden de mogelijkheid om soortgelijke NGO's te vergelijken
 • Bieden NGO's een objectief perspectief dat nuttig is om inzichten te verkrijgen 
 • Lokken een eerlijke discussie uit binnen organisaties
 • Kunnen een cyclus van continue verbetering op gang brengen 
 • Kan de gepercipieerde waarde van een NGO vergroten en zo helpen bij de fondsenwerving 

De NGO Benchmarking-methodologie

Onze benchmarking-norm is ontworpen om op een onafhankelijke manier te beoordelen of NGO's voldoen aan de internationaal erkende best practices en hun risicobeheersing aan te tonen. Geaccrediteerde benchmarkbeoordelaars brengen twee dagen ter plaatse door bij de NGO en evalueren de prestaties aan de hand van 99 objectief verifieerbare indicatoren. Die zijn geselecteerd uit belangrijke codes en internationale normen en zijn gegroepeerd in een aantal hoofdperspectieven.

Vervolgens worden in het definitieve beoordelingsrapport per perspectief waarderingen toegekend voor elke indicator. De klant, hetzij een NGO of een donor, ontvangt:

 • Gedetailleerde scores voor elk perspectief 
 • Een uitsplitsing van de sterke punten en mogelijkheden voor verbetering
 • Aanbevelingen voor corrigerende en preventieve maatregelen

Alle resultaten worden eerst gevalideerd bij de organisatie voordat het definitieve auditrapport wordt ingediend. Als er scores boven de drempelwaarden liggen en er geen tekenen zijn van ernstige non-conformiteiten, geven we een NGO Benchmarking-certificaat.

Contacteer ons voor meer informatie.