Contact

Waar bent u naar op zoek?

Milieubeoordeling en -beheer

Het milieu speelt een steeds belangrijkere rol bij alle dagelijkse activiteiten en heeft consequenties voor alle aspecten van de manier waarop wij in de huidige wereld zaken doen. Van organisaties wordt meer dan ooit tevoren verwacht dat ze zich duurzaam gedragen met behulp van verbeterde milieubeoordeling en -beheer.

Begrip van de milieu-effecten van uw activiteiten en strategisch beleid van kracht te maken om die effecten te beperken, is een essentieel element van een effectief duurzaamheidsplan. Toepassing van een integratieve benadering van milieuwetgeving en -reguleringen (zoals ISO 14001) toont aan dat u handelt conform de certificering van uw milieubeheersystemen, inclusief beheer van natuurlijke bronnen, de bepaling van strategisch beleid en aanpassingen aan klimaatverandering.

Our Services

Afvalverwerking

Analyse van afval

Asbestidentificatie

Beheer afgegraven grond

Bepaling van CPT-diepsonderingen

Bestratingstechniek

Bodemgasmonitoring

Bodemverontreinigingsonderzoek

Britse verbintenis CO2-reductie (UK CRC)

BS 8555 - Certificering - Implementatie van milieubeheerssystemen

Controle van stofneerslag

Controleren van vluchtige luchtverontreinigingen via canistermeetdiensten

Diffuse emissies

Due diligence milieu-audits

Dynamische penetratietesten

Ecotoxicologieonderzoeken

EU emissiehandel systeem (EU ETS)

EU ETS-controle voor de luchtvaartsector

Geluids- en trillingsonderzoeken en -modellering

Geluidscontrole

Geotechnische parameters

Geurmeting en -monitoring

Grondwater- en hydrogeologische onderzoeken

Herconditionering van afval

Herverpakking van gevaarlijke afvalproducten

Indoor Air Quality (IAQ) (binnenluchtkwaliteit)

ISO 14001

ISO 14001-norm: certificering milieubeheersysteem

ISO 14001:2015 – milieubeheerssystemen – inleidingscursus

ISO 14001:2015 – milieumanagementsystemen – training tot auditor/lead auditor

ISO 14064 – Broeikasgassenboekhouding en -controle

Kwaliteit binnenmilieu

Laboratoriumanalyses

Microbiologische, bacteriologische en ecotoxicologische onderzoeken

Milieuboringen

Milieugegevensbeheer

Monitoring van elektromagnetische velden

Monstername van bodem en sediment

Omgevingsvergunningen en toezicht op regelnaleving

Onderzoeken afvalwaterzuivering

Onderzoeken en modellen lucht- en geurverspreiding

Oppervlaktewateronderzoeken

PANDA Typetesten

PAS 2050 - CO2-voetafdruk

Permeabiliteitstesten

Plaatbelastingstesten

Pomp- en traceertests

Risicobeoordeling volksgezondheid

Risicoëvaluatie grondwatervoorraden

Risisocobeoordeling voor ecosystemen en biotopen

Stortplaatsbeheersonderzoeken

Subsidentiemonitoring

Tankinspecties

Trillingen-monitoring

Uitbesteding laboratorium

Uitloogtesten voor bouwmaterialen

Veiligheidsonderzoeken

Voorbereidend haalbaarheidsonderzoek

Vrijwillige activiteiten en andere regelingen

Waterbehandeling

Watervoetafdrukcontrole

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Milieubeoordeling en -beheer

Onze effectbeoordeling, technische ondersteuning, training en auditdiensten zorgen ervoor dat uw milieubeoordeling en beheersystemen conform ISO 14001 zijn. Ons wereldwijde netwerk van specialisten weet hoe milieu-effecten beheerd moeten worden in alle bedrijfstakken en sectoren, waardoor u zich in uw bedrijfstak verder kunt ontwikkelen met de zekerheid die u nodig hebt.