Contact

Waar bent u naar op zoek?

ISO 9001:2015 (herziening)

ISO 9001:2015 is toegespitst op een verhoogde focus op risicogericht denken als basis voor kwaliteitsbeheer. Door samen te werken met SGS bent u zeker van een soepele overgang naar de nieuwe versie.

ISO 9001:2015 maakt de nieuwe versie van de norm tot integraal onderdeel van het streven naar duurzaamheid en tot tool voor verbetering van het algehele prestatieniveau.

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen ISO 9001:2015 (herziening)

Deze nieuwe versie stimuleert interne en externe stakeholders meer te focussen op risicogericht denken als onderdeel van kwaliteitsbeheer, en benadrukt het belang van het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) als strategische keuze.
 
We bieden een uitgebreid pakket aan oplossingen waarmee u de soepele overstap kunnen maken van ISO 9001:2008-certificering naar ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 – de belangrijkste wijzigingen

Naast het hernoemen en herpositioneren van bepaalde KMS-activiteiten zijn er aanvullende belangrijke eisen ingevoerd.

Organisatorische context

De organisatorische context van de organisatie is voortaan een essentieel onderdeel van het ontwikkel- en implementatieproces van het KMS.

Risico's en kansen

Een essentieel onderdeel qua planning en uitvoering van een KMS is de nieuwe eis om risico's en kansen te identificeren die mogelijk van invloed zijn op de werking en prestaties van het KMS, evenals de 'proportionele' maatregelen die hiermee samengaan.

Leiderschap

Het topmanagement moet voortaan meer betrokken zijn bij het KMS van de organisatie: het gaat niet langer enkel om het beheer van het KMS, maar met name om leiderschap.

Gedocumenteerde informatie

De begrippen 'gedocumenteerde procedure' en 'registratie' uit ISO 9001:2008 zijn in ISO 9001:2015 vervangen door de term 'gedocumenteerde informatie'. Dit is informatie die een organisatie moet beheren en bijhouden. Het is aan de organisatie om te beoordelen welk soort informatie voor het KMS wordt bijgehouden en op welk niveau.

Overige KMS-vereisten

De overige wijzigingen qua KMS-vereisten omvatten:

  • Specifieke eisen voor een procesgerichte aanpak bij het plannen, implementeren en ontwikkelen van een KMS
  • Het identificeren van de benodigde competenties van medewerkers die werk uitvoeren dat van invloed is op de kwaliteitsprestaties
  • Het identificeren en onderhouden van de kennis die nodig is om zeker te stellen dat een organisatie de conformiteit van producten en diensten kan garanderen
  • Een risicogerichte benadering voor het bepalen van het soort en de mate van regievoering over processen die door externe dienstverleners worden geleverd

Structuur en terminologie

ISO 9001:2015 houdt qua paragraafopbouw de indeling uit Annex SL aan. Annex SL is het voorgeschreven raamwerk voor alle nieuwe en herziene ISO-normen. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de definitieve versie van ISO 9001 is afgestemd op andere managementsysteemnormen. 

De Annex SL-indeling moet de KMS-vereisten op een meer consistente en logische manier aanbieden in plaats van enkel het eerdere eenvoudige sjabloon voor de verschillende KMS-elementen van een organisatie.

Het is overigens van belang te weten dat organisaties die al een ISO 9001-compatibel KMS hanteren niet verplicht zijn hun bestaande KMS-procedure, documentstructuur of gebruikte terminologie te veranderen overeenkomstig ISO 9001:2015.

Overgangsperiode ISO 9001:2008

ISO 9001:2008-gecertificeerde organisaties krijgen vanaf de formele publicatie van ISO 9001:2015 drie jaar de tijd om over te gaan naar de nieuwe versie van deze norm. Uitgaande van het huidige publicatieschema eindigt deze overgangsperiode in september 2018.

Wat SGS voor u kan betekenen

We bieden trainingen om beter inzicht te verschaffen in de eisen volgens ISO 9001:2015 en het thema risicogericht denken. SGS is de eerste organisatie die eendaagse IRCA-erkende trainingen op het vlak van professionele leer- en ontwikkelingsoplossingen aanbiedt.

Voor een soepele overgang voeren onze experts een gap-analyse uit volgens de vereisten van ISO 9001:2015. Door deze ondersteuning krijgt uw organisatie inzicht in welke mate de bestaande systemen en controles voldoen aan de ISO 9001:2015-vereisten. Daarnaast wordt het zo eenvoudiger om zo nodig een actieplan voor de implementatie te bepalen.

SGS levert audits en certificering conform de vereisten van ISO 9001:2015.

Neem vandaag nog contact op met uw plaatselijke SGS-vestiging voor een soepele overgang naar ISO 9001.

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België