Contact

Waar bent u naar op zoek?

Maritieme diensten

Een brede waaier aan maritieme diensten van SGS, waaronder laboratoriumanalyses en adviesdiensten in elke grote haven ter wereld.
De scheepvaart verwerkt ongeveer 90% van de wereldhandel en is daarmee internationaal gezien het belangrijkste transportmiddel. Wij helpen u bij het navigeren van de steeds strenger gereguleerde wateren. In elke grote haven ter wereld kunt u rekenen op een waaier aan maritieme diensten zoals ondersteuning ter plaatse, laboratoriumanalyses en adviesdiensten.

Waarom kiezen voor de maritieme diensten van SGS?

Hiermee kunnen we u helpen:

 • Naleving van de Amerikaanse EPA Vessel General Permit 2013 en het Maritiem Arbeidsverdrag 2006
 • Naleving van de regelgeving op het vlak van zwavelemissies
 • Naleving van de D2-standaard van de IMO-Conventie over ballastwater 2004
 • Controles om na te gaan of uw schepen de milieuwetgeving respecteren zoals beschreven in de herziene Marpol Annex VI-reguleringen

Wereldleider op het gebied maritieme diensten met meer dan 140 jaar ervaring

Als wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering hebben wij meer dan 140 jaar ervaring in de maritieme sector in huis. We leveren heel wat diensten aan de wereldvloot en hebben daarnaast bemonsteringsapparatuur ontwikkeld waarmee we kunnen controleren of de toekomstige D2-standaard van de IMO-Conventie over ballastwater wordt nageleefd.

Onze maritieme diensten omvatten:

 • Monstername en analyse van ballastwater in het kader van de D2-standaard (inclusief het testen op ruimwater, grijswater en zwartwater)
 • Monstername en analyse van scrubberwater conform IMO MEPC.184(59)
 • Het nemen en testen van drinkwatermonsters conform WHO-richtlijnen voor hygiëne op schepen
 • Analyse van luchtemissies
 • Conformiteitsanalyse
 • Ondersteuning bij het interpreteren van regelgeving
 • Uitrusting voor monstername, waaronder flessen, koelers en het bijbehorende papierwerk
 • Monstername ter plaatse
 • Analyses op het terrein
 • Transport van monsters naar laboratoria
 • Analyse van monsters voor conformiteitscontroles
 • Rapportage en databeheer
 • Analyse van schoorsteenemissies aan boord
 • Inspectie en analyse van Indoor Air Quality (IAQ) (binnenluchtklimaat)
 • Geluid- en trillingsmetingen
 • Asbestcontrole, -analyse en -monstername
 • Analyse van resten vaste bulkladingen volgens MARPOL V-regelgeving
 • Hygiënediensten en voedselveiligheid
 • Brandstofhoeveelheid en -kwaliteit
 • Bewaking smeermiddeltoestand

Wij bieden ook monstername en analyses aan voor reinigingssystemen van uitlaatgassen, waaronder:

 • Audit, validatie en kalibratie van continue emissiemeetapparatuur (CEMS)
 • Beheer en interpretatie van data
 • Meting van NOx, SO2, CO, CO2, zuurstof, NH3, stof en debiet, volgens herziene IMO Annex VI-, CARB-, US EPA- en EN-methoden
 • Het aan boord analyseren, monitoren en rapporteren van deeltjesbelasting, distributie van deeltjesgrootte en chemische analyse van deeltjes aan de EGCS-gasuitlaat en -gasinlaat
 • Het aan boord analyseren, monitoren en rapporteren van het EGCS-geluidsniveau 
 • Het aan boord analyseren van watermonsters
 • Onshore analyse van water- en brandstofoliemonsters

We zijn actief in bijna elke grote haven ter wereld en helpen u bij het naleven van regels en normen zodat u verzekerd bent van een veilige vaart. Voor alle belangrijke routes ontwikkelen we samen met u strategieën voor het bemonsteren en analyseren van de parameters die tijdens het aanleggen moeten worden gecontroleerd.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw maritieme behoeften te bespreken.

 

Onze Dienstverlening

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Maritieme diensten

 • SGS INTRON B.V.

Dr. Nolenslaan 126,

, 6136 GV,

Sittard, Nederland