Contact

Waar bent u naar op zoek?

Afval en productveiligheid

Om u te ondersteunen bij de omgang met afval en verhoging van de productveiligheid biedt SGS een aantal milieutechnische veld- en bemonsteringdiensten aan om u te helpen te voldoen aan alle relevante reguleringen.

Als aan uw bedrijfsactiviteiten stoffen te pas komen die als gevaarlijk worden geclassificeerd, kunnen we u diensten bieden om uw afval doelmatig en binnen de wettelijke normen te behandelen en te verwerken. Onze afval- en productveiligheidsdiensten bevatten monsterafname van afval en verzakkingscontrole van stortplaatsen.

Verstandig beheer van uw afval is uit zakelijk oogpunt uitermate zinvol. Maar daarvoor hebt u vertrouwde en betrouwbare informatie nodig. Als wereldleiders in laboratoriumanalyses bieden we uitgebreide monsterneming voor afval en controlediensten om uw bedrijf en het milieu te beschermen. Wij kunnen u helpen met verzakkingscontrole van stortplaatsen om te vermijden dat bodems bezwijken en u helpen uw stortplaats en de grondverdichting van uw stortplaats te beheren.

Voorkom boetes die uw financiële huishouding en uw reputatie schaden door uw industriële afval op een transparante en milieuveilige wijze te behandelen. Bel onze geaccrediteerde teams vandaag nog voor afval- en productveiligheidsdiensten.

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Afval en productveiligheid

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België