Contact

Waar bent u naar op zoek?

Milieu

Ons internationale team van deskundigen biedt begeleiding op allerlei gebied; van het voldoen aan milieuregelgeving tot het beoordelen van milieuprestaties, zodat u uw milieureputatie en risicobeheer kunt verbeteren en uw bedrijfsvoering kunt rationaliseren.

Verminder uw milieueffecten en zorg voor naleving van uw wettelijke verplichtingen.

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Milieu

Het milieu is een belangrijk agendapunt voor overheden, samenlevingen en burgers en dit zal waarschijnlijk voorlopig zo blijven.  Het milieubelang neemt voortdurend toe voor zowel zakelijke en handelstechnische besluitvorming als voor wetgeving, normen en reguleringen.

Daarom kan geen enkele onderneming het zich permitteren het milieu te negeren.  In welke bedrijfstak of in welk bereik u ook werkzaam bent, uw milieueffecten dienen te worden beperkt en u dient het milieu te beschermen. 

Als 's werelds toonaangevende leverancier van milieudiensten, bieden we testen, monsterneming, inspectie, certificering, controle en een groot aantal specialistische oplossingen om u te helpen uw milieueffecten te beperken. 

Ons voortdurend groeiende netwerk van laboratoria in bijna 140 landen wereldwijd maakt SGS uw ideale partner.  Brede wereldwijde ervaring betekent dat we u ruime kennis kunnen bieden van lokale, nationale en internationale normen, zodat we uw onderneming kunnen helpen hieraan te voldoen en op een innovatieve manier uit te blinken.

Wij kunnen u helpen bij elk aspect van uw milieuverantwoordelijkheden, met inbegrip van: 

  • Lucht: we bieden een aantal zeer gespecialiseerde monsternemingsdiensten voor ambiente- en binnenlucht – op locatie of in één van onze specialistische laboratoria
  • Bodem: we bieden zowel diensten op het gebied van milieuboringen en monsterneming van bodem en sediment, als geotechniek 
  • Water: we voeren onafhankelijke monsternemingen en analyses uit van oppervlaktewater, grondwater, proceswater, afvalwater, enzovoort
  • Afval: wij kunnen u helpen bij de beoordeling, bewaking, vermindering en het beheer van uw afvalproducten 
  • Klimaatverandering: we helpen u inzicht te verkrijgen in optimalisatie van uw milieueffecten en naleving van milieunormen van het testen op verontreinigende microstoffen tot naleving van nieuwe reguleringen voor broeikasgassenemissies

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen.