Mit keres?

Vészelhárítási Szolgáltatások - Értesítés

Amikor veszélyes anyagok kezelésével foglalkozik, üzlete számos előírásnak kell hogy megfeleljen. Az előírások betartásának bizonyításához értesítési jelentéseket kell benyújtania a megfelelő hatóságok számára.

Számottevő tapasztalatunkra és szakértők az egesz világra kiterjedő hálózatára támaszkodva tanácsadással szolgálhatunk azzal kapcsolatban, hogy mely irányelvek és szabályozások vonatkoznak az Ön termékeire. Folyamatos tájékoztatást nyújthatunk e vonatkozó szabályok hatályos tartalmáról és módosításairól, így soha nem merül fel annak a veszélye, hogy Ön jogszabályi kötelezettségeinek nem tesz eleget.

Támogatást nyújtunk a következő értesítési jelentések kezeléséhez:

Osztályozási, címkézési és csomagolási (CLP) szabályzat 1272/2008/EC

Vegyi anyagainak tartalmáról értesítünk egy kijelölt felelős testületet egy esetleges vészelhárításhoz.

Veszélyes vegyi anyagok exportjáról és importjáról szóló szabályzat 689/2008/EC

Segítünk a szükséges értesítési jelentések elkészítésében illetve a tiltott vagy korlátozott használatú veszélyes vegyi anyagok kezeléséhez előírt mennyiségi és ügyfélkövető rendszerek üzembe helyezésében.

Biocidekre vonatkozó irányelv 98/8/EC

Ha termékei biocid anyagokat tartalmaznak, mi elkészítjük az engedélykérelemhez szükséges értesítési jelentést.

Mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet 648/2004/EC

Laboratóriumaink a szükséges felszereltséggel állnak rendelkezésére ahhoz, hogy megállapítsa a mosó- és tisztítószerek hatóanyagainak biodegradálhatóságát. Biztonsági tájékoztatást is nyújtunk a szigorú címkézési előírások betartásához.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (REACH) osztályozási és címkézési leltára 1907/2006/EC (a jegyzékben nem szereplő anyagokra)

Az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó, a kitételek szerint veszélyesnek vagy bejegyzendőnek minősülő anyagokról besorolási és címkézési bejelentést kell benyújtani. Mi meggyőződünk arról, hogy a követelmények betartása érdekében a megfelelő adatokat nyújtja be a megfelelő formában.

Koncentráljon az alaptevékenységére és használja ki a képzett szakembereink és szoftver rendszereink által nyújtott előnyöket a bejelentésekhez szükséges adatok kezelésénél! Hívja vészhelyzeti kommunikációs szakértőinket ma!

Az SGS környezetvédelmi szolgáltatásainak segítségével leadhatja a helyes termékbiztonsági jelentéseket és a kötelező kémiai biztonsági adatlapokat. Így meg tud felelni az összes jogszabályi követelménynek, beleértve a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek vészelhárítására vonatkozóknak. További tájékoztatásért hívjon minket még ma!

Lépjen velünk kapcsolatba!

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország

Kapcsolódó szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások