Mit keres?

REACH

A REACH az Európai Unió vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelete.

Nemcsak az ipari folyamatokban, hanem a mindennapi életünk során felhasznált termékekben és árucikkekben – így például a tisztítószerekben, festékekben, ruhaneműben, bútorokban és elektromos készülékekben – található, valamennyi vegyi anyagra vonatkozik.

Mivel a REACH-rendelet nem csak a vegyi anyagokat és keverékeket szabályozza, hanem árucikkekre vonatkozó rendelkezés is található benne, fontos, hogy a fogyasztói termékek gyártója és importőre tisztában legyen a REACH-rendelet hatálya alá tartozó szerepével és felelősségével. A vegyi anyagok korlátozása, engedélyezése és az ezzel kapcsolatos bejelentés fontos tényező a közös európai piacra kerülő termék esetében. Ezenfelül az iparágnak szembe kell néznie az ellátási láncon belüli és a fogyasztók felé közölt, SVHC-anyagokkal kapcsolatos kommunikáció kihívásaival is.

Az első regisztrációtól kezdve a tanácsadási, vizsgálati és auditálási szolgáltatáson át a hitelesítésig, az SGS átfogó szolgáltatáspalettát kínál, amellyel ügyfeleink folyamatosan eleget tehetnek a REACH-rendelet által támasztott kötelezettségeiknek.

A REACH-rendelet az iparági szereplők vállára helyezi a vegyi anyagok és fogyasztási cikkek közegészségügyi és környezeti kockázata kezelésének felelősségét. A REACH rendelet követelményeinek többsége közvetlenül a (tiszta vagy keverék) vegyi anyagokat a vonatkozó adatok átadásával regisztrálni köteles gyártóra vagy importőrre vonatkozik. A REACH-rendelet értelmében a kémiai biztonsági értékelést is el kell végezniük, és kockázatkezelő intézkedéseket kell foganatosítaniuk. A REACH-rendelet megköveteli a gyártótól és importőrtől, hogy az európai szabályozó hatóságoknak a veszélyes anyagok használatát bejelentsék. A REACH-rendelet ezeknek a vegyi anyagoknak az engedélyeztetését is előírhatja.

A REACH-rendelet kötelezi a továbbfelhasználót, hogy ügyfelei (például más ipari vállalatok és fogyasztók) számára elérhetővé tegye a termékei biztonságos felhasználásához szükséges információkat. A forgalmazók kötelesek biztosítani, hogy az általuk értékesített keverékek és árucikkek minden vonatkozó anyagbiztonsági információt tartalmazzanak, és hogy az általuk értékesített termékek ne tartalmazzanak korlátozás alá eső anyagokat.

Ezenfelül a REACH-rendelet a vegyi anyagok XIV. melléklet szerinti engedélyezése, XVII. melléklet szerinti korlátozása, a különös aggodalomra okot adó anyagokkal (SVHC) kapcsolatos 7. cikkely szerinti bejelentése és a 33. cikkely szerinti információközlés tekintetében is érintheti a fogyasztási cikkeket. A gyártónak és az importőrnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a REACH-rendeletre épülő szabványokat, mert azok folyamatosan módosulhatnak. 

Laboratóriumaink nemzetközi hálózatával és jól képzett szakértőinkkel az SGS egyablakos szolgáltatási megoldást kínál, hogy vállalata termelési és elosztási rendszerei elősegíthessék a REACH-rendelet előírásainak való megfelelést.

Kapcsolódó szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Lépjen velünk kapcsolatba!

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország