Mit keres?

ISO 45001: Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek (MEBIR)

ISO 45001 tanúsítás – csökkentse szervezeti kockázatát és fejlessze munkahelyi egészségvédelmét és biztonságát (MEB), azzal hogy az SGS segítségével megszerezi tanúsítását vagy átáll az új szabványra.

A Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek (MEBIR) a szervezetek kockázatkezelő stratégiájának alapvető részét alkotják. A MEBIR bevezetésével a szervezet képes lesz:

  • Megvédeni az ellenőrzése alatt dolgozó munkatársakat és érintett feleket
  • Megfelelni a jogi követelményeknek
  • Megkönnyíteni a folyamatos fejlődést

Az ISO 45001 a MEBIR-re vonatkozó új nemzetközi szabvány. Miközben hasonlít az OHSAS 18001-re, az új ISO 45001 szabvány alkalmazza minden új és felülvizsgált ISO irányítási rendszer szabvány alapját az Annex SL-t.

Az ISO 45001 összehangolható egyéb irányítási rendszer szabványokkal, mint például az ISO 9001:2015-tel vagy az ISO 14001:2015-tel. Az ISO 45001 szabványt 2018 márciusában tették közzé.

Az alábbiakban találhatók a kulcsfontosságú követelmények és az OHSAS 18001-től való eltérések.

ISO 45001 szabvány – Fő területek és szervezeti környezet

Az ISO 45001-ben erősen hangsúlyos szerepet kap a szervezeti környezet. Megköveteli a szervezettől, hogy átgondolják, hogy mit várnak tőlük az érdekelt felek a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás területén. A szervezetnek meg kell határoznia, mely érdekelt felek fontosak a MEBIR szempontjából, valamint melyek ezen érdekelt felek vonatkozó követelményei.

Az ISO 45001 szándéka, hogy a szervezetek magas szinten megértsék azokat a lényeges kérdéseket, amelyek akár pozitívan, akár negatívan érinthetik őket, valamint azt, hogyan kezelhetik munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági felelősségeiket munkavállalóik felé.

Érdekeltségi kérdéseknek számítanak azok a kérdések, amelyek befolyásolják a szervezetet kitűzött eredményei elérésének képességében. Ide tartoznak a MEBIR célkitűzések, mint például a MEB politikában foglalt elkötelezettségeknek való megfelelés.

MEB vezetőség

A felső vezetőségnek közvetlen részvételen keresztül kell bizonyítania elkötelezettségét a MEBIR iránt azáltal, hogy stratégiai tervezésében számításba veszi a MEB teljesítményt.

A felső vezetőségnek emellett a munkavállalók irányításában, támogatásában a velük való kommunikációban való aktív szerepvállalással, valamint a szervezeti MEB kultúra előmozdításával és vezetésével hozzá kell járulnia az MEBIR hatékonyságához.

Ez az új szabvány világosan meghatározza a felső vezetőség felelőssége és elszámoltathatósága iránt támasztott követelményeket a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás tekintetében. Ez annak érdekében történik, hogy ne csak az egészségvédelmi és biztonsági vezetőkre lehessen alapvető felelősséget ruházni a szervezeten belül.

Részvétel és tanácsadás

A szabvány megköveteli a szervezet felső vezetőségétől, hogy ösztönözze a munkavállalókkal történő konzultációt, valamint megköveteli a munkavállalóktól és azok képviselőitől a részvételt, mivel ezek kulcsfontosságú tényezők a MEB irányításban.

A konzultáció kétirányú kommunikációt – párbeszédet és eszmecserét – jelent, és beletartozik a munkavállalók és a képviselők számára szükséges információk időben történő megadása, mielőtt a szervezet döntést hozhatna.

A MEB irányítási rendszer a munkavállalók részvételétől függ, ez az, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók hozzájárulhassanak a MEB teljesítményre vonatkozó döntéshozatalhoz és visszajelzést adjanak a javasolt változtatásokról.

A szervezetnek minden szinten ösztönöznie kell a munkavállalókat a veszélyes helyzetek jelentésére, hogy megelőző intézkedéseket foganatosítsanak és javító intézkedések történhessenek. Emellett lehetővé kell tenni, hogy a munkavállalók anélkül jelenthessenek és javasolhassanak fejlesztésre szoruló területeket, hogy elbocsátástól, fegyelmi eljárástól vagy hasonló büntetéstől kelljen tartaniuk.

A MEBIR kockázatalapú megközelítése

A szervezeti háttér jelentőségével szoros összefüggésben áll a MEBIR kialakításakor és bevezetésekor alkalmazandó kockázatalapú megközelítés követelménye. A szervezeteknek meg kell határozniuk azokat a kockázatokat és lehetőségeket, amelyekkel számolniuk kell annak érdekében, hogy a MEBIR elérje a célzott eredményeit.

A kockázatok és lehetőségek között szerepelnek azok, amelyek relevánsak a szervezeti háttérre nézve, vagy az határozza meg őket. A szervezetnek intézkedéseket kell terveznie, amelyek foglalkoznak ezekkel a kockázatokkal és lehetőségekkel, és be kell az intézkedéseket vezetnie a MEBIR-folyamataikba, valamint értékelnie kell azok hatékonyságát.

Kiszervezés

A szabvány megköveteli a szervezetektől, hogy biztosítsák a MEBIR-t befolyásoló kiszervezett folyamatok meghatározását és ellenőrzését. Amikor kiszervezett termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújtanak a szervezet ellenőrzése mellett, a beszállítói és a szerződéses kockázatot hatékonyan kell kezelni.

Dokumentált adatok

Az OHSAS 18001-ben szereplő „dokumentumok és feljegyzések” helyébe a „dokumentált adat” kifejezés kerül. Azokat a feldolgozott adatokból származó bizonyítékokat, amelyeket nem a formális dokumentumrendszerben tárolnak, mint például az okostelefonokon vagy táblagépeken tárolt elektronikus adatokat, mostantól elfogadják.

Átállás az OHSAS 18001 szabványról az ISO 45001 szabványra

Amennyiben az Ön szervezete jelenleg rendelkezik akkreditált OHSAS 18001 tanúsítással, az új szabvány hivatalos közzétételétől (közzétéve 2018 márciusában) számítva három év áll a rendelkezésére az új ISO 45001 szabványra való átállásra.

Frissítések

Már elérhető az ISO 45001:2018 szabvány, és be lehet szerezni az ISO Store-ban.

Hogyan segíthet az SGS?

Tanfolyamaink segítségével megismerkedhet az ISO 45001 követelményeivel, az Annex SL-lel, a Kockázatalapú gondolkodásmóddal és a támogató vezetői magatartással. Kérésre gap elemzést végzünk, amely rávilágít azokra a változtatásokra, amelyeket az OHSAS 18001-ről az ISO 45001 tanúsításra való átállás érdekében végre kell hajtani.

Ha többet szeretne megtudni az ISO 45001-ra történő átállásról, lépjen velünk kapcsolatba!

Kapcsolódó szolgáltatások

Lépjen velünk kapcsolatba!

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország