Mit keres?

Dioxin- és PCB-vizsgálat

Számos más ország mellett az EU-ban is szigorú szabályok vonatkoznak a dioxin, a PCB és a POP jelenlétére az élelmiszerekben és az élelmiszeripari termékekben. Az ezekkel az anyagokkal szennyezett termékek sértik a célpiac jogszabályait.

Vizsgálati és elemzési szolgáltatásaink segítségével megfelelhet az adott piac elvárási szintjeinek.

Az élelmiszer-vizsgálati laboratóriumaink globális hálózatában végzett vizsgálatok az alábbiak lehetnek:

  • Nagy felbontóképességű gázkromatográfia/tömegspektrometria (HR-GC/MS)
  • Gázkromatográfia–tömegspektroszkópia/tömegspektroszkópia (GC-MS/MS)

A termékünket elkobozhatják, megsemmisíthetik és/vagy visszahívhatják, ha nem tudjuk hitelt érdemlően bizonyítani, hogy nincsenek jelen dioxinok, PCB és POP anyagok benne. Bármelyik ezek közül képes arra, hogy Ön elveszítse márkaneve jó hírnevét.

Globális működésünkből fakadóan rendelkezünk azzal a szaktudással, amelynek birtokában megfelelhet a célpiac által támasztott követelményeknek. Lépjen kapcsolatba egy helyi SGS irodával, hogy további részleteket szolgáltathassunk arról, hogyan támogathatják vállalkozását a dioxin-, PCB-vizsgálati és elemzési szolgáltatásaink.

Dioxin, poliklórozott bifenil (PCB) és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag (POP) vizsgálata az SGS-től – ellenőrizze, hogy a tengeri ételek, sertéstermékek és egyéb fehérjék szennyeződésmentesek-e.

Lépjen velünk kapcsolatba!

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország

Kapcsolódó szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások