Mit keres?

Környezeti értékelés és környezetgazdálkodás

Az SGS környezeti értékelési és környezetgazdálkodási szolgáltatásai segítenek környezetterhelése minimalizálásában és javítják üzleti hírnevét és működési hatékonyságát.

A környezeti értékelés azonosítja a lehetséges jövőbeli veszélyeket és kihívásokat, ezáltal csökkenti a közvetlen környezetét terhelő káros hatásokat. A különböző forgatókönyvek megvizsgálása és a jövőbeli kihívások azonosítása révén környezetvédelmi kockázatfelméréssel biztosítjuk, hogy a telephelye jövőjét befolyásoló minden lehetőségre felkészüljön. Ezáltal azonnal választ adhat a már meglévő problémákra, például szennyezési forrásokra is; így elkerülheti a későbbi költséges remediációt.

Tevékenységünk

A levegőben lévő illékony méreganyagok szűrése kaniszteres mérési szolgáltatással

Az Egyesült Királyság elkötelezettsége a szén-dioxid kibocsátás csökkentése iránt (UK CRC)

Azbeszt és más természetes ásványi szálas anyagok

Azbesztazonosítás

Azbesztkezelés

Ballasztvíz-mintavétel

Beltéri környezet minősége

Beltéri levegőminőség (IAQ)

Biogén CO2-kibocsátások

Biztonsági tanulmányok

BS 8555 - tanúsítás - Környezetközpontú irányítási rendszerek megvalósítása

Diffúz kibocsátási tanulmányok

Diffúz kibocsátások

Dinamikus penetrációs vizsgálatok

Egészségügyi kockázatfelmérés

Elektromágneses mezők mérése

EU ETS igazolás a légi közlekedési ágazat számára

EU Kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS)

Felszínivíz-tanulmányok

Fémhulladék-elemzés

Geotechnikai paraméterek

Geotechnikai tanulmányok

Hulladék újrakondicionálás

Hulladékanalízis

Hulladékkezelés

Hulladéklerakó süppedésének ellenőrzése

Hulladéklerakó-vizsgálatok

Ipari és szennyvíz tanulmányok

ISO 14001:2015 – Környezetgazdálkodási rendszerek – Bevezető tanfolyam

ISO 14001:2015 – Környezetközpontú irányítási rendszerek – Auditor/vezető auditor képzés

ISO 14064 - üvegházhatású gázok elszámolása és hitelesítése

ISO 14067– Szén-dioxid lábnyom

ISO14001:2015 – Környezetközpontú irányítási rendszerek

Ivó- és technológiai vizek vizsgálata

Kiásott föld kezelése

Környezeti adatgazdálkodás

Környezeti levegőminőség

Környezeti és társadalmi hatásvizsgálat

Környezetvédelmi engedélyezés és megfelelőségi szolgáltatások

Környezetvédelmi fúrások

Környezetvédelmi megfelelőségi vizsgálatok

Laboratóriumi kiszervezés

Laboratóriumi vizsgálatok

Levegő és szagterjedési tanulmányok és modellezés

Megvalósíthatósági előtanulmány

Mikrobiológiai, bakteriológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok

PANDA típusú vizsgálatok

PAS 2050 - Szén-dioxid lábnyom

Permeabilitási vizsgálatok

Porkibocsátás monitorozása

Rezgésellenőrzés

Savanyú kőzet vízelvezetés (SKV)

Statikus nyomószondázás (CPT)

Szagmérés és -ellenőrzés

Szennyezett területek tanulmányozása

Szennyvíztisztítási tanulmányok

Szivattyúzási és nyomkövetési vizsgálatok

Talaj- és üledék mintavételezés

Talajgáz-ellenőrzés

Talajvíz erőforrások kockázatelemzése

Talajvíz- és hidrogeológiai tanulmányok

Talajvízkutak

Tartályvizsgálat

Terhelőlapos vizsgálatok

Veszélyes hulladéktermékek újracsomagolása

Vízkezelési szolgáltatások

Vízlábnyom-hitelesítés

Zaj- és rezgésvizsgálat, modellezés

Zajmonitorozás

Építőanyagok kilúgozási vizsgálatai

Ökoszisztémák és biotópok kockázatelemzése

Ökotoxikológiai tanulmányok

Önkéntes tevékenységek és egyéb programok

Útburkolatok tervezése és építése

Valami konkrét dolgot keres?

Kapcsolódó szolgáltatások

Lépjen velünk kapcsolatba!

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország