Mit keres?

Az ISO 14001:2015 szabvány felülvizsgálata

Az ISO 14001:2015 szabvány egyre inkább stratégiai kérdésként kezeli a környezetközpontú irányítást – álljon át az új változatra az SGS közreműködésével!

Az ISO 14001:2015 verzió 2015. szeptemberi kiadása a szabvány felülvizsgálatának utolsó lépése. Ez a verzió hároméves átmenti időszakkal az ISO 14001:2004 szabvány helyébe lép.

Our Services

A levegőben lévő illékony méreganyagok szűrése kaniszteres mérési szolgáltatással

Az Egyesült Királyság elkötelezettsége a szén-dioxid kibocsátás csökkentése iránt (UK CRC)

Azbesztazonosítás

Azbesztkezelés

Beltéri levegőminőség (IAQ)

Biogén CO2-kibocsátások

Biztonsági tanulmányok

Diffúz kibocsátási tanulmányok

Elektromágneses mezők mérése

EU ETS igazolás a légi közlekedési ágazat számára

EU Kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS)

Felszínivíz-tanulmányok

Geotechnikai paraméterek

Hulladék újrakondicionálás

Hulladékanalízis

Hulladékkezelés

Hulladéklerakó süppedésének ellenőrzése

Hulladéklerakó-vizsgálatok

Ipari és szennyvíz tanulmányok

ISO 14001:2015 – Környezetgazdálkodási rendszerek – Bevezető tanfolyam

ISO 14001:2015 – Környezetközpontú irányítási rendszerek – Auditor/vezető auditor képzés

ISO 14064 - üvegházhatású gázok elszámolása és hitelesítése

ISO 14067– Szén-dioxid lábnyom

ISO14001:2015 – Környezetközpontú irányítási rendszerek

Ivó- és technológiai vizek vizsgálata

Kiásott föld kezelése

Környezeti adatgazdálkodás

Környezeti levegőminőség

Környezeti és társadalmi hatásvizsgálat

Környezetvédelmi engedélyezés és megfelelőségi szolgáltatások

Környezetvédelmi fúrások

Környezetvédelmi megfelelőségi vizsgálatok

Laboratóriumi vizsgálatok

Mikrobiológiai, bakteriológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok

PAS 2050 - Szén-dioxid lábnyom

Permeabilitási vizsgálatok

Porkibocsátás monitorozása

Rezgésellenőrzés

Savanyú kőzet vízelvezetés (SKV)

Szagmérés és -ellenőrzés

Szennyezett területek tanulmányozása

Szennyvíztisztítási tanulmányok

Szivattyúzási és nyomkövetési vizsgálatok

Talaj- és üledék mintavételezés

Talajgáz-ellenőrzés

Talajvíz- és hidrogeológiai tanulmányok

Tartályvizsgálat

Veszélyes hulladéktermékek újracsomagolása

Vízkezelési szolgáltatások

Vízlábnyom-hitelesítés

Zajmonitorozás

Építőanyagok kilúgozási vizsgálatai

Önkéntes tevékenységek és egyéb programok

Valami konkrét dolgot keres?

Megoldási csomagjaink segítségével át tud állni a jelenlegi ISO 14001:2004 tanúsításról, hogy megfelelhessen az ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek.

ISO 14001:2015 – főbb változások

Az ISO 14001:2015 változat az ISO Annex SL keretrendszerben bevezetett felsőszintű struktúrát veszi át. Most már ez a stuktúra valamennyi új és módosított irányításirendszer-szabvány kötelező keretrendszere.

A felülvizsgálatért felelős ISO-csoport (ISO/TC 207/SC1) az átdolgozás eredményeként az alábbi változásokat azonosította:

Stratégiai környezetgazdálkodás

Új követelmény, hogy a szervezet tevékenységeihez és a környezethez kapcsolódó külső és belső problémák meghatározása során meg kell érteni a szervezeti kontextust is. A környezetközpontú irányítási rendszerben (KIR) meg kell határozni a problémák kezelésére irányuló intézkedéseket.

Vezetés

Új szakasz került a szabványba, amely a felsővezetők feladatait taglalja a vezetés és a környezetgazdálkodás iránti elkötelezettség vonatkozásában. Ezt a feladatát a felsővezető delegálhatja, de továbbra is ő tartozik érte elszámolással.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi szabályozásba bele kell venni a „környezet védelme” iránti elkötelezettséget, amely kitér a „szennyezés megelőzése” és „egyéb” kötelezettségek vállalására is. Ilyen lehet például a fenntartható erőforrások használata, az éghajlatváltozás enyhítése, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a biodiverzitás és ökoszisztémák védelme.

Környezeti teljesítmény

Középpontban a környezeti vonatkozásokhoz kapcsolódó teljesítmény fokozása áll. A helyes indikátorok felhasználásával meg kell határoznia a szervezetnek a környezeti teljesítmény értékelésének kritériumait.

Életciklusalapú gondolkodásmód

A környezeti hatások szabályozását és eredményét a nyersanyagbeszerzéstől és -előállítástól a használatból kivont állapotban való kezelésig ki kell terjesztenie a szervezetnek. Ez még nem jelenti azt, hogy kötelező lenne az életciklus-felmérés elvégzése, de a szervezetnek körültekintően át kell gondolnia, hogy a termék/szolgáltatás mely szakaszait tudja szabályozni, befolyásolni.

Kommunikáció

Újdonság a belső és külső kommunikáció hangsúlyozása és a kettő egyenrangú kezelése. A belső kommunikációt érintő döntés a szervezetnél marad, de figyelembe kell venni a jogszabályi követelmények betartására irányuló kötelezettséget.

Dokumentáció

A „dokumentum” és „feljegyzés” helyébe a „dokumentált adat” kerül. A szervezet rugalmasan határozhatja meg, hogy mely esetekben szükséges az „eljárás”. Bármely formátum (papír, felhő stb.) érvényes.

ISO 14001: 2004 átmenet

Az ISO 14001:2004 szabvány alapján tanúsított szervezetnek az új verzió kiadása után három év áll rendelkezésére, hogy az új változatra áttérjen. Az átmeneti időszak 2018 szeptemberében ér véget.

Hogyan segíthet az SGS?

Tanfolyamaink segítségével megismerkedhet az ISO 14001:2015 szabvány követelményeivel és a kockázat alapú gondolkodásmóddal. Az első olyan oktatási és fejlesztő szervezet vagyunk, melynek egynapos tanfolyamát az IRCA a folyamatos szakmai fejlődés (CPD) értékelése során elfogadja.

Szakembereink hiányelemzést (gap analysis) végeznek az ISO 14001:2015 szabvány követelményei alapján, hogy az átmenet gördülékeny és átlátható legyen. Szervezete strukturált segítséget kap, melynek során közösen megállapítjuk, mennyire felelnek meg jelenlegi rendszerei és irányítási eszközei az ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek, szükség esetén pedig felvázoljuk a megvalósítási akcióterv lépéseit.

A jövőben az SGS ISO 14001:2015 szabvány szerinti tanúsítást kínál majd meglévő és új ügyfeleinek.

Lépjen kapcsolatba a helyi SGS irodával még ma, és tegye meg az első lépést az ISO 14001 szabványt érintő átállásban.

Kapcsolódó szolgáltatások

Lépjen velünk kapcsolatba!

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország