Mit keres?

Online Adatvédelmi nyilatkozat

Az SGS Csoport elkötelezett a személyes adatok felelős kezelése és védelme mellett.

Azért hoztuk létre ezt a nyilatkozatot, hogy világos és érthető tájékoztatást nyújtsunk az adatvédelmi gyakorlatunkról, amikor a weboldalunkra lép vagy használja azt (www.sgs.com vagy ennek helyi megfelelőjét), hogy tájékozottan tudjon dönteni személyes adatainak az SGS által történő felhasználásáról.

Amikor más szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat használ a weboldalunkon keresztül, kérjük, olvassa el az egyedi adatvédelmi feltételeket, amelyek vonatkozhatnak rájuk.

Az SGS fenntartja a jogot rá, hogy időről időre frissítse ezt a nyilatkozatot új online változat közzétételével. Ezt a nyilatkozatot legutoljára 2018 májusában frissítették.

Amikor a nyilatkozat az SGS-t említi, az SGS-re, mint az Ön adatkezelőjére utal, nevezetesen arra az SGS-partnerre, amellyel Ön üzleti kapcsolatban állt, áll vagy állni fog vagy amelyik máskülönben arról dönt, hogy az Ön adatai közül melyeket kell begyűjteni és hogyan használják fel, valamint az SGS SA-ra (cégnyilvántartási szám CHE-105.923.438 Svájc). Az SGS-partnerek listáját az Irodai adatbázisban találja. 

Az SGS azokat a személyes adatokat gyűjti, amelyeket Ön közvetlenül megad, amikor a szolgáltatásainkról tájékoztatást kér; amikor feliratkozik weboldal szolgáltatásainkra, e-mail értesítéseinkre és/vagy hírleveleinkre; amikor kérést intéz hozzánk valamely űrlapunkon vagy az ügyfélszolgálatainkon keresztül, mint például a Feddhetetlenségi forródrót; vagy amikor egy tranzakciót végez vagy megrendelést küld a weboldalunkon keresztül. Ide tartozhat:

 • Személyazonosításra alkalmas és elérhetőségi adatok, mint például vezetéknév, utónév, munkakör megnevezése, telefonszám, e-mail, cím és ország
 • Pénzügyi és tranzakciós adatok, mint például hitelkártya adatok
 • Bármely információ, amelyet Ön önként megad, mint például visszajelzés, vélemények vagy az ügyfélszolgálataink egyikén keresztül megadott információ

Az SGS automatikusan is gyűjt adatokat, amikor weboldalunkat látogatja. Ide tartozhat:

 • Eszközadatok, mint például IP-cím, hivatkozó weboldal, az Ön eszköze által meglátogatott SGS oldalak és a látogatás ideje
 • Harmadik feleken keresztül gyűjtött internetes naplóinformációk és adatok, mint például a Google Analytics, amely nem azonosítja Önt kifejezetten
 • Cookie-k által gyűjtött információk (további információkért tekintse meg aCookie kezelési politikánkat)

Az SGS az Ön személyes adatait a következő különböző célokra használja:

 • Weboldalunk javítására abból a célból, hogy a tartalmakat a leghatékonyabb módon jelenítsük meg az Ön és az eszköze számára
 • E-mailek küldésére és az Önnel való e-mailes kommunikációra szolgáltatásainkkal és eseményeinkkel kapcsolatban, amelyek érdekelhetik Önt, amennyiben ez összhangban áll az Ön marketing preferenciáival
 • Az Ön weboldalhasználatának elemzésére a trendek követése érdekében és promóciós célokra
 • Kérések és hozzászólások megválaszolására, valamint az Ön kommunikációs csatornákon, például ügyfélszolgálaton keresztül történő támogatására
 • Weboldalunk biztonságának fenntartása érdekében, és hogy megfeleljünk a jogi követelményeknek és kötelezettségeinknek
 • Az Ön által az SGS weboldalaira küldött tranzakciók vagy megrendelések végrehajtására vagy véglegesítésére
 • Az Ön felhasználói fiókjának kialakítására és kezelésére
 • Az SGS Csoport cégeivel való megosztásra, hogy azok felkínálhassák Önnek termékeiket és szolgáltatásaikat
 • Bármely más új célra, amelyről értesíteni fogjuk Önt, mielőtt személyes adatot gyűjtünk Öntől

Az SGS az itt leírt módokon osztja meg és adja át az Ön személyes adatait, és ezt kizárólag az összes adatvédelmi gyakorlat és a helyi adatvédelmi követelmények betartása mellett teszi. Alkalmanként megoszthatunk nem személyes, névtelenített és statisztikai adatokat is harmadik felekkel saját üzleti céljaink érdekében.

Az alábbi harmadik felekkel oszthatunk meg személyes adatokat, és a következő célokból tesszük ezt:

 1. Az SGS Csoport egyéb vállalataival, és azokkal, amelyekben az SGS több mint 50%-ot tulajdonol, amennyiben meg kell felelni annak a célnak, ami miatt személyes adatait megadta, és különösen, ha ez szükséges a szolgáltatások ellátásához, a fiók igazgatásához, az értékesítéshez, a marketinghez és a támogatáshoz. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az SGS-partnerek, beleértve azokat, amelyek az EGT-n kívül találhatók, a személyes adatok kezelésekor betartják globális adatvédelmi politikánkat, ezt az adatvédelmi nyilatkozatot és az érvényes helyi törvényeket.
 2. Alkalmanként szerződéses alvállalkozó harmadik felekkel, amelyek bizonyos funkciókat látnak el az SGS nevében, mint például a minták felvétele és kézbesítése, vizsgálati utasítások elvégzése, e-mail küldése, ismétlődő információ eltávolítása ügyféllistákról, adatelemzés, hitelkártyás fizetések feldolgozása, direkt marketing szolgáltatások és felhőalapú kiszolgáló szolgáltatások. Ezek a felek csak olyan mértékben férnek hozzá az információkhoz, amennyire az feladatuk elvégzéséhez szükséges, és a számunkra nyújtott szolgáltatásukon kívül semmilyen más célra nem használhatják azokat.
 3. Bármilyen okból, ha az SGS saját megítélése szerint úgy véli, hogy ez észszerű, például: törvényeknek és rendelkezéseknek való megfelelés, vagy ilyen információkra vonatkozó kormányzati vagy jogi kérelmek; összeolvadás, értékesítés, átszervezés, felvásárlás, közös vállalkozás vagy olyan feladat esetén, amely során az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz vagy ha az üzleti alapelveink értékeit vagy egyéb általános szerződési feltételeinket sértő személy elleni jogi fellépéshez adatokat kell megadni; vagy egyéb módon megvédeni az SGS Cégcsoportot.

Az SGS annyi ideig tartja meg az Ön személyes adatait, ameddig az az adatok begyűjtésének eredeti céljainak teljesítéséhez szükséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a törvény előírja vagy lehetővé teszi vagy az SGS üzleti érdekeinek követése, auditok végzése, jogi kötelezettségeinknek való megfelelés, megállapodásaink érvényesítése vagy jogviták rendezése miatt szükséges, hogy az adatokat hosszabb ideig tároljuk.

Az adatok megőrzési idejét meghatározó kritériumaink többek között:

 • Mennyi ideig van szükség az adatokra ahhoz, hogy Önnek termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtsunk, vagy az üzleti működésünk érdekében?
 • Van-e Önnek nálunk fiókja? Ebben az esetben addig tartjuk meg adatait, amíg fiókja aktív vagy ameddig az szükséges az Önnek nyújtott szolgáltatásainkhoz
 • Vonatkozik-e ránk jogi, szerződéses vagy hasonló kötelezettség az Ön adatainak megőrzésére? Ilyenek lehetnek például kötelező adatmegőrzési törvények az adott igazságszolgáltatási területen, kormányrendeletek egy vizsgálat szempontjából releváns adatok, vagy egy szerződés vagy jogvita céljából megtartandó adatok megőrzésére vonatkozóan

Az SGS szigorú biztonsági eljárásokat követ az Ön által megadott adatok tárolására és kiadására vonatkozóan, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok elvesztését és megsemmisítését. Ide tartozhat:

 • Fizikai biztonsági intézkedések, zárt ajtók és iratszekrények, ellenőrzött bejutás a létesítményeinkbe és az Ön személyes adatait tartalmazó adathordozók biztonságos megsemmisítése
 • Technológiai biztonsági intézkedések, például vírusirtó és végpontvédelmi szoftver, valamint rendszereink és adatközpontjaink felügyelete, hogy megfeleljenek biztonsági szabályzatainknak
 • Szervezeti biztonsági intézkedések, például képzési és tudatossági programok a biztonság és adatvédelem tárgyában, hogy a munkavállalók megértsék a személyes adatok védelmének fontosságát és ismerjék annak eszközeit.

Az SGS nem törekszik különleges adatok gyűjtésére (más néven adatok különleges kategóriái). Amennyiben ezt tesszük, az adatgyűjtést mindig a helyi adatvédelmi követelményeknek megfelelően végezzük el. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy kéretlenül különleges személyes adatokat ad meg, fel fogjuk kérni, hogy egy speciális kifejezett beleegyező nyilatkozat kitöltésével esetileg egyezzen bele ezen adatoknak a feldolgozásába.

Az SGS tudatosan nem gyűjt és nem kér személyes adatokat 16 éven aluli személyektől. Amennyiben Ön 16 éven aluli személy, kérjük, beszéljen szüleivel/gondozójával, hogy megszerezze az engedélyüket, mielőtt bármely személyes adatot megadna az SGS-nek, mert a beleegyezésük nélkül nem adhatja meg a személyes adatait. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 éven aluli személytől gyűjtöttünk be adatokat, fenntartjuk a jogot, hogy letöröljük ezt az adatot előzetes értesítés vagy beleegyezés kérése nélkül.

Elkötelezettek vagyunk annak biztosítására, hogy Ön élhessen az adataihoz való hozzáférés és az azok feletti ellenőrzés jogával.

Amennyiben Ön regisztrált fiókkal rendelkezik a www.sgs.com és/vagy annak helyi megfelelőjének oldalán, fiókadataival a weboldalra vagy a szolgáltatásba bejelentkezve közvetlenül és önállóan hozzáférhet online profiljához és egyéb személyes adataihoz, és frissítheti, kiegészítheti őket, amennyiben jogilag ez lehetséges, hozzáadhat vagy törölhet Önről szóló adatokat.

Máskülönben belső eljárásainkkal összhangban válaszolni fogunk az alábbi kérésekre a következők szerint. A kérésekkel az online adatvédelmi űrlapunkon keresztül lehet hozzánk fordulni vagy a „Kapcsolat“ szakaszban leírt módon lehet írni nekünk:

 • Személyes adatokhoz való hozzáférés: Önnek jogában áll lekérni, hogy mely személyes adatokat tárolunk Önről a személyazonosság ellenőrzési jogaink figyelembevételével. Amennyiben másolatot kér személyes adatairól, díjat számíthatunk fel, kivéve, ha ez a helyi jogszabályok szerint nem megengedett.
 • Javítás és törlés: bizonyos jogrendszerekben, beleértve az EU jogrendszerét is (az érintettekre vonatkozó uniós adatvédelmi jogszabályok szerint), Önnek jogában áll javítani és módosítani a személyes adatait, amennyiben azok nem helyesek vagy frissítésre szorulnak. Önnek jogában állhat személyes adatai törlését is kérnie, azonban előfordulhat, hogy az ilyen adatok megtartására vonatkozó helyi jogi követelmények és egyéb kötelezettségek miatt ez nem mindig lehetséges. Amennyiben az adatai törlésére vonatkozó kérést kapunk, minimális információt megtarthatunk Önről, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy teljesítettük a kötelezettségeinket.
 • Panasz benyújtása: Az ebben a Nyilatkozatban leírt gyakorlatok betartásával kapcsolatos bármely panaszt az alábbiakban leírt módon kell benyújtani. Egyes jogrendszerek szerint, ideértve az EU-ban élő alanyok által tett panaszokra vonatkozó uniós adatvédelmi jogszabályokat is, Önnek jogában áll hivatalos panaszt tennie az adatvédelmi hatóságnál.
 • Marketing preferenciák: Az SGS küldhet Önnek szokásos reklámközleményeket szolgáltatásainkról különböző csatornákon keresztül, mint például e-mailek, telefon, SMS, postai küldemények és harmadik fél közösségi médiája, a vonatkozó marketing jogszabályoknak megfelelően. Ha az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, e tevékenységek megkezdése előtt megszerezzük az Ön hozzájárulását.

Annak érdekében, hogy a legjobb személyre szóló tapasztalatot nyújthassuk, ezeket a közleményeket feliratkozási központunk használata segítségével az Ön személyes preferenciáira szabhatjuk. Célzott e-mailjeink olyan e-mail üzeneteket tartalmaznak, amelyek jeladókat, cookie-kat és hasonló technológiákat használnak, hogy általuk megtudjuk, Ön megnyitotta-e, elolvasta-e vagy letörölte-e az üzenetet és melyik hivatkozást nyitotta meg. Amikor Ön megnyit egy SGS-től kapott reklámcélú e-mailben található hivatkozást, ekkor is használunk cookie-t, hogy naplózzuk, milyen oldalakat tekint meg, és mely tartalmakat tölt le a weboldalainkról, akkor is, ha nincs regisztrálva vagy bejelentkezve az oldalunkra.

Ezen túlmenően Ön gyakorolhatja jogát reklámcélú közlemények fogadásának megakadályozására azáltal, hogy letiltja az e-maileket, amelyeket Önnek küldünk. Ezekben az esetekben minimális személyes adatot tartunk meg Önről, hogy feljegyezzük azt, hogy letiltotta az e-mailek fogadását, hogy ne lépjünk Önnel újra kapcsolatba. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön le is tiltja az SGS-től jövő reklámcélú közleményeket, előfordulhat, hogy továbbra is kap tőlünk adminisztratív célú közleményeket, mint például technikai frissítéseket termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz, megrendelések visszaigazolását, értesítéseket fiókjának tevékenységéről és egyéb fontos értesítéseket.

Amennyiben kérdése van vagy aggódik személyes adatainak védelmével kapcsolatban, kérjük írjon nekünk: