Mitä etsit?

Ympäristöauditointipalvelut

SGS tekee ympäristöauditointeja kaikkialla maailmassa, jotta sinä voit varmistaa, että tehtaasi ja toimittajasi noudattavat kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja että ympäristöjohtamisessa noudatetaan hyviä käytäntöjä. Valittavana on kahdenlaisia auditointeja:

 • Ympäristöauditointi  terävä analyysi ja korjaavien toimien suunnitelma
 • Toimittajan kehittämisohjelma  toimittajan auditointi, koulutusta ja valmennusta, jotta peruskäytäntöjen noudattaminen varmistetaan ja tuetaan jatkuvaa kehittämistä edistyksen saavuttamiseksi ja haluttujen käytäntöjen ottamiseksi käyttöön

Auditointiohjelmassamme keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:

 • Ympäristöjärjestelmä
 • Energiankäyttö, kuljetus ja kasvihuonekaasut
 • Päästöt ilmakehään
 • Veden käyttö ja jätevesi
 • Jätteenkäsittely
 • Saastumisen ehkäiseminen / vaaralliset ja mahdollisesti vaaralliset aineet
 • Onnettomuuksien ehkäisy ja hallinta
 • Maaperän pilaantumisen ja pohjaveden saastumisen ehkäisy
 • Maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus

Toimialayhteistyö

SGS:n Environmental Conformity Assessment -tarkistuslista perustuu GSCP EMS -ohjelmaan. Sitä voidaan soveltaa mihin tuoteryhmään tahansa. Teollisuudessa kehitetään työkaluja toimitusketjun suorituskyvyn arvioimiseksi ja jatkuvan parantamisen edistämiseksi:

 • Sustainable Apparel Coalitionin kehittämä Higgin indeksi
 • Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) -ohjelma

SGS on myös Sustainable Apparel Coalitionin ja ZDHC:n aktiivinen jäsen. SGS:n asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti Higg-indeksin Facilities Environmental -moduulin kehittämiseen ja Higg-indeksin todennusohjelmaan.

SGS voi auttaa kehittämään kattavan ohjelman, joka tukee jatkuvan parantamisen käytäntöjen ottamista käyttöön yrityksesi tavoitteiden pohjalta. Alkuarviointiin voidaan yhdistää kunkin toimipisteen tarpeisiin räätälöityä koulutusta, valvontaa, valmennusta ja sertifiointeja. Tämä kokonaisvaltainen ratkaisu sisältää tyypillisesti:

 • Higg-indeksikoulutus, jossa perehdytään Higg-arvioinnin tuloksiin ja autetaan laatimaan suorituskyvyn parantamissuunnitelma
 • Vaarallisten aineiden hallinnan workshop, jossa autetaan ottamaan käyttöön toimivat kemikaalien hallintakäytännöt
 • Jäteveden testaaminen ZDHC:n jätevesiohjeiston mukaisesti, jotta valvotaan jäteveden laatua ja tunnistetaan mahdollisten ongelmien juurisyyt
 • Energianhallinta-asiantuntijan tekemä energia-arviointi, jonka pohjalta laaditaan keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
 • Bluesign bluefinderin hyödyntäminen turvallisten kemikaalien hankinnassa
 • Muita ratkaisuja voidaan kehittää tavoitteittesi mukaisesti.

Saat lisätietoja ja tarpeisiisi soveltuvan ehdotuksen ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.

 
SGS:n ympäristöauditointien avulla voit varmistaa, että tehtaasi ja tavarantoimittajasi noudattavat kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut