Mitä etsit?

Yhteiskuntavastuun auditoinnit

Suoritamme auditointeja organisaatioiden, kuten Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) -järjestön, puolesta ja varmistamme myös, että toimittajat noudattavat yritysten yhteiskuntavastuun ohjeita.

Tarjoamme seuraavia palveluja auttaaksemme yrityksiä ymmärtämään toimittajatehtaiden kykyä ja olosuhteita ennen tärkeiden liiketoimintapäätösten tekemistä:

toimintaohjeiden arviointi

Suoritamme sosiaalisen vastuun noudattamiseen liittyviä auditointeja varmistaaksemme, että yritysten liikekumppanit noudattavat yritysten omia yhteiskuntavastuuta koskevia sitoumuksia. Sosiaalisen vastuun harjoittamiseen sisältyy toimintaohjeiden, ihmisoikeuksien ja eettisten vaatimusten vakiinnuttaminen ja niiden jatkuva noudattaminen. Koska noudattaminen pienentää yhteiskuntaan ja ympäristöön tapahtuvan haitan aiheuttamista, ihanteellinen tilanne olisi, että koko toimitusketju noudattaisi yrityksen ohjelmaa tai ohjelmia.

Jotta sosiaalisen vastuun ohjelmat olisivat tehokkaita, niille pitäisi olla tunnusomaista läpinäkyvyys, sidosryhmien sitoumus sekä pitkäaikainen, järjestelmällinen lähestymistapa. Itsenäisten auditointipalvelujemme käyttäminen auttaa varmistamaan läpinäkyvyyden, johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden. Seuraavat järjestöt ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan auditointeja:

  • Aussenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) – saksalaisten jälleenmyyjien ulkomaankaupan liitto
  • amfori BSCI: amfori BSCI on johtava toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka auttaa yrityksiä edistämään yhteiskunnallista vaatimustenmukaisuutta globaaleihin toimitusketjuihinsa kuuluvilla tehtailla ja maatiloilla.
  • Ethical Trading Initiative (ETI) – globaalien tavaramerkkien, jälleenmyyjien, ammattijärjestöjen, kampanjaorganisaatioiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen liitto
  • Vaatimustenmukaisuus ja kestävyys -aloite (ICS) – toimii ranskalaisen Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) -järjestön ohjaamana
  • WRAP – itsenäinen, voittoa tavoittelematon yhdistys

Tehtaiden laatuarvioinnit

Tämä palvelu mahdollistaa valmistajan kapasiteetin varmistamisen, jotta sopimukselliset ehdot täyttyvät turvallisuuden, laadun, suorituskyvyn, määrän ja toimitusten osalta. Voimme räätälöidä arvioinnit erityisiin vaatimuksiin sopiviksi ja autamme vahvistamaan ja suojaamaan tavaramerkkejä varmistamalla laadun jokaisessa toimitusketjun vaiheessa.

Ota yhteyttä SGS:ään saadaksesi lisätietoja siitä, miten voimme auttaa vähentämään hankintaan liittyviä riskejä ja laajentamaan yhteiskuntavastuuohjelmaa koko arvoketjussa.

SGS vähentää hankintaan liittyviä riskejä varmistamalla, että toimittajat täyttävät sopimuksen mukaiset vaatimuksensa koskien laatua, määrää ja toimitusta.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut