Mitä etsit?

WEEE-konsultointi

European Unionin (EU) vuonna 2003 hyväksymän WEEE-direktiivin 2002/96/EU tarkoituksena on minimoida sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristövaikutukset saattamalla valmistajat, jälleenmyyjät ja maahantuojat vastuuseen niiden keräämisestä, uusiokäytöstä, kierrättämisestä ja talteenotosta. Siihen on tehty muutoksia. Uusi WEEE-direktiivi 2012/19/EU tuli voimaan 14.2.2014.

Samanlaisia määräyksiä on voimassa myös joissakin EU:n ulkopuolisissa maissa.

Asiantuntijoiltamme saat yksilöllistä palvelua, jonka avulla prosessisi muokataan kunkin maan vaatimuksiin sopivaksi. Voimme auttaa sinua analysoimaan sovellettavat vaatimukset ja ottamaan käyttöön käytännöllisen WEEE -ratkaisun. Se voi sisältää esimerkiksi käyttäjille tiedottamisen, pakkausmerkinnät, rekisteröimisen, raportoimisen, takaisinottovelvoitteiden täyttämisen ja valtuutettujen edustajien nimeämisen.

SGS voi maailmanlaajuisen verkostonsa ansiosta toimia riippumattomana neuvonantajana ja muokata lailliset, tekniset ja käytännölliset neuvonsa sellaisiksi, että sinä voit luoda tehokkaan WEEE-strategian.

Ota meihin yhteyttä niin saat lisätietoja siitä, miten SGS voi auttaa yritystäsi.

Lisäksi EU:n RoHS-direktiivissä (2011/65/EU) rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttämistä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Se korvaa ensimmäisen RoHS-direktiivin (2002/95/EU), josta luovuttiin vuonna 2013. SGS:n RoHS-palveluista on lisätietoja omalla sivullaan.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua säätelevä WEEE-direktiivi asettaa vastuun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksestä valmistajille, maahantuojille ja jälleenmyyjille. SGS voi auttaa yritystäsi suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön vaatimustenmukaisuusstrategian.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut