Mitä etsit?

Vastuullisen soijantuotannon (RTRS) sertifiointi

Vastuullisen soijantuotannon yhdistys (Round Table on Responsible Soy, RTRS) on kansainvälinen aloite, jossa soijan tuottajat, myyjät ja jalostajat toimivat yhdessä pankkien ja yhteiskunnan organisaatioiden kanssa soijan kestävän maailmanlaajuisen viljelyn ja soijantuotannon yhteiskuntavastuun varmistamiseksi.

Hankkimasi RTRS-sertifiointi osoittaa sidosryhmille ja asiakkaille yrityksesi hyväksyneen RTRS-standardin.

RTRS-standardilla on Euroopan komission hyväksyntä, joten se vastaa EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin vaatimuksia. SGS on ollut maataloustuotteiden sertifioinnin luotettu edelläkävijä jo vuodesta 1878. Meidät tunnetaan kattavista ja avoimista auditoinneista, joilla voimme arvioida useisiin erilaisiin standardeihin liittyvää vaatimustenmukaisuutta. Hankkiessasi RTRS-sertifioinnin SGS:ltä, hyödyt laajasta monialaisesta, kaikki RTRS-auditoinnin osa-alueet kattavasta kokemuksestamme.

RTRS-sertifioinnin aikana valtuutetut auditoijamme varmistavat, että yrityksesi käytännöt, prosessit ja dokumentaatio ovat linjassa RTRS-auditoinnin kaikkien osa-alueiden kanssa. Standardeihin sisältyy muun muassa seuraavia osia:

  • työntekijöiden oikeudet  
  • maankäyttöoikeudet  
  • pienimuotoisen ja perinteisen maankäytön huomioiminen 
  • paikallisen väestön hyvinvointi  
  • biologisen monimuotoisuuden suojelu  
  • veden käyttö 
  • maaperän viljavuus 
  • torjunta-aineiden käyttö  
  • vaikutus infrastruktuuriin.

RTRS-sertifiointi heijastelee sidosryhmien ja asiakkaiden muuttuvia odotuksia. Ota yhteyttä SGS:ään ja selvitä miten RTRS-sertifiointi luo kilpailuetua.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut