Mitä etsit?

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan velvollisuudet

EU-leluturvallisuusdirektiivissä ilmaistaan selkeästi valmistajille, maahantuojille, jakelijoille ja valmistajan muodollisesti valtuuttamille edustajille asetettavat vaatimukset. On tärkeää, että jokainen osapuoli tietää tehtävänsä ja velvollisuutensa toimitusketjussa.

Strategisissa paikoissa eri puolilla maailmaa toimivilta leluturvallisuusasiantuntijoiltamme saat neuvoja ja ohjeita, jotta kaikki velvollisuudet täytetään leluja toimitettaessa tai ostettaessa.

Valmistajan velvollisuudet:

 • Sen varmistaminen, että lelut täyttävät keskeiset turvallisuusvaatimukset
 • Turvallisuuden arvioiminen, jotta lelun mahdolliset vaarat tunnistetaan
 • Teknisen dokumentoinnin laatiminen ja säilyttäminen 10 vuoden ajan
 • EU-vaatimustenmukaisuusilmoituksen laatiminen ja säilyttäminen 10 vuoden ajan
 • Tuotannon valvonnan varmistaminen
 • Sen varmistaminen, että lelussa näkyy tyyppi-, erä-, sarja- tai mallinumero tai muu yksilöivä tunniste
 • Sen varmistaminen, että lelussa näkyy valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki ja yhteystiedot.
 • Varmistaa, että lelun mukana toimitetaan käyttöohjeet ja turvallisuustiedot sopivalla kielellä.

Maahantuojan velvollisuudet:

 • Asettaa myyntiin ainoastaan vaatimukset täyttäviä leluja.
 • Varmistaa, että valmistaja on arvioinut lelujen vaatimustenmukaisuuden.
 • Varmistaa, että valmistaja on laatinut teknisen dokumentaation ja että merkinnät ovat kunnossa.
 • Ilmaista lelussa nimensä, rekisteröity kauppanimensä tai tavaramerkkinsä ja osoitteensa.
 • Varmistaa, että lelun mukana toimitetaan käyttöohjeet ja turvallisuustiedot sopivalla kielellä.
 • Säilyttää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 10 vuoden ajan.

Jakelijan velvollisuudet:

 • Tuoda markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä leluja.
 • Verifioida CE-merkintä, EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus, tarvittava dokumentointi, varoitukset tarvittavilla kielillä, tyyppi, eränumero sekä valmistajan ja maahantuojan nimi ja osoite.

EU-leluturvallisuusdirektiivissä on virallisesti määritetty seuraavat keskeiset tehtävät:

 • Valmistaja: Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka on valmistanut tai valmistuttanut suunnittelemansa lelun ja markkinoi sitä omalla tavaramerkillään.
 • Valtuutettu edustaja: Luonnollinen tai juridinen Euroon unionin alueella toimiva henkilö, joka on saanut valmistajalta kirjallisen valtuutuksen toimia valmistajan puolesta tietyissä asioissa.
 • Maahantuoja: Luonnollinen tai juridinen Euroon unionin alueella toimiva henkilö, joka tuo kolmannessa maassa valmistetun lelun markkinoille EU-alueella.
 • Jakelija: Luonnollinen tai juridinen Euroon unionin alueella toimiva henkilö, joka tuo lelun markkinoille mutta ei ole valmistaja tai maahantuoja.

SGS voi auttaa täyttämään pakolliset vaatimukset riippumatta siitä, missä Euroopan maissa lelujasi myydään. Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka voimme auttaa täyttämään EU-leluturvallisuusdirektiivin vaatimukset.

SGS neuvoo lelujen valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita EU-leluturvallisuusdirektiiviin 2009/48/EU pohjautuviin velvoitteisiin liittyvissä asioissa.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi