Mitä etsit?

Vaiheuutto

Vaihe- tai diagnostiikkauutto (DL) on tärkeä menettely, jota käytetään kuparimineraalien tarkan sijainnin selvittämisen diagnostisena työkaluna. Monivaiheinen ympäristöuuttomenetelmä on korvaamaton työkalu oltaessa tekemisissä kompleksisten kuparimineraaliesiintymien kanssa.

Vaiheuutto on vakiintunut testausmenetelmä, jota on käytetty 1980-luvulta lähtien. Vaiheuutto on monimutkainen menetelmä. Sitä tekeviltä työntekijöiltä vaaditaan korkean tason mineralogista asiantuntemusta ja tiukasti valvottua laboratorion laadunvalvontaa, jos halutaan tarkkoja ja toistettavia testituloksia. SGS:ää tukee mineralogien, kemistien ja insinöörien maailmanlaajuinen verkosto. Puolueettomat kolmannen osapuolen testituloksemme ovat rahoittajien mielellään hyväksymiä ympäri maailmaa.

SGS valvoo vaiheuuton aikana tiukasti aikaa, lämpötilaa, kemiaa ja muita parametrejä. Mineralogisen alkuarvioinnin jälkeen SGS:n asiantuntijat suorittavat malmille useita työvaiheita:

  1. tunnin mittainen liuotus 20 °C (lämmitetyssä) rikkihapossa
  2. puolen tunnin liuotus 20° C (lämmitetyssä) syanidissa
  3. liuotus kuningasvedessä tai tavallinen nelihappoliuotus.

Sen jälkeen lasketaan kolmen liuotuksen aikana liuenneen kuparin määrä ja verrataan laskettua kuparimäärää kuparin kokonaismääritykseen. Testin aikana kerätyt tiedot ovat tärkeitä prosessikaavion kehittämiselle ja kokeilulaitoksen suunnittelulle.

SGS:n vaiheuutto on luotettava ratkaisu kultamalmisuonien kompleksisille kuparimineraaleille. Vaiheuutto on yksi monista SGS:n tarjoamista paine- ja ympäristöuuttokäsittelyistä. Ota yhteyttä ajoissa suunnittelu- ja tarjousvaiheessa, jotta voimme päättää, mikä uuttomenetelmä optimoi arvometallien talteenoton ja parantaa yrityksen tulosta.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi