Mitä etsit?

Työterveys-, -turvallisuus- ja ympäristötarkastukset

Korjaamossa tai rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden (sekä oman henkilöstön että alihankkijoiden) on työskenneltävä yhdessä ja käytettävä erilaisia materiaaleja sekä laitteita. Onnettomuuksilla voi olla vakavia seurauksia työntekijöille, sivullisille ja koko organisaatiollesi. SGS:n terveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden (HSE) hallintapalvelut auttavat koordinoimaan ja valvomaan työntekijöiden turvallisuutta ja yhdenmukaisuutta rakennusvaiheen HSE-määräyksiin nähden.

Miksi kannattaa valita SGS:n työturvallisuus- ja ympäristönhallintapalvelut?

Tarjoamme kattavat palvelut rakennuttajille, pääurakoitsijoille ja rakennusyrityksille:

 • ehdotukset ennakoivista toimenpiteistä, joilla estetään onnettomuudet jo ennen niiden syntymistä
 • rakennusprojektin kaikkien työturvallisuusasioiden koordinointi 
 • työturvallisuussuunnitelmien laatiminen ja jo olemassa olevien suunnitelmien tai ehdotelmien arviointi
 • yhdenmukaisuuden varmistaminen kaikkiin asiaankuuluviin työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiin nähden
 • työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen, onnettomuusriskin pienentäminen ja työmaan tehokkuuden parantaminen
 • asiantuntijaneuvot ja suositukset turvallisista toimintatavoista ja niiden säilyttämisestä sekä pitkäaikaisten turvallisuuskäytäntöjen luominen
 • Yhdenmukaisuuden varmistaminen EY-dikrektiiviin 92/57/ETY nähden

Maailman johtavat työturvallisuus- ja ympäristönhallintapalvelut

Johtavana työterveys-, -turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaratkaisujen kehittäjänä tarjoamme käyttöösi monipuolisen asiantuntemuksen, resurssit ja kokemuksen. Globaalin toimintaverkostomme ansiosta voit hyödyntää kokeneiden ja asiantuntevien koordinaattoriemme palvelut rakennus- tai tuotantolaitosten projekteissasi kaikkialla maailmassa.

Työterveys-, -turvallisuus- ja ympäristönhallintapalvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

 • työturvallisuusasioiden koordinointi suunnittelu-, valmistus- ja rakennusvaiheissa
 • suositukset ennaltaehkäiseviä toimia varten
 • koordinointiasiakirjat
 • turvallisuusriskien analyysi
 • työterveys- ja työturvasuunnitelmien tarkistaminen ja kehittäminen
 • sisäisten käyttöoikeuksien tarkastukset
 • kulkulupien tarkistaminen
 • erikoisalueiden kulkuluvat 
 • nosturien ja käyttäjien sertifikaattien tarkastus
 • yleisten suojalaitteiden tarkastus 
 • henkilökohtaisten suojavälineiden tarkastus (mukaan lukien kypärät, käsineet ja turvakengät)
 • hälytysmerkkien tarkastus
 • siirto- ja evakuointireittien määrittäminen
 • ulkoiset työturvallisuus- ja ympäristökoordinaattorit
 • opastus- ja koordinointipalvelut työterveys ja -turvallisuusmääräyksiin liittyen
 • säännöllinen tietojen tallennus ja raportointi (erityisesti epäyhdenmukaisuudet), korjaavat/ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja tilastotiedot
 • turvallisuuskoulutus

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme, miten työterveys- ja -turvallisuus- sekä ympäristöasioiden hallintapalvelumme voivat auttaa varmistamaan yhdenmukaisuuden työturvallisuuslakien vaatimuksiin nähden.

SGS:n terveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden (HSE) hallintapalvelut auttavat varmistamaan työntekijöiden turvallisuuden ja yhdenmukaisuuden rakennusvaiheen HSE-määräysten kanssa.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut