Mitä etsit?

Turvallisuusauditoinnit

CTPAT- ja TAPA FSR -standardeihin perustuvat auditoinnit auttavat myös pitämään kiinni toimitusten määräajoista. Lisäksi SGS auditoi ISO 28000 -turvallisuusvaatimusten pohjalta.

CTPAT.

Vuodesta 2001 alkaen Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitos (CBP) on tiukentanut Yhdysvaltojen rajan ylittävien lastien turvatarkastuksia, joten tullaaminen on hidastunut. SGS:n CTPAT-auditointipalvelujen avulla yrityksesi voi päästä haluttuun CBP-luokkaan. Tällöin kuljetuksiin kohdistuu vähemmän tarkastuksia ja odotusajat rajalla lyhenevät. Kun tullaaminen sujuu nopeammin, tuotteet pääsevät markkinoille nopeammin ja kannattavuus paranee.

Kokeneet auditoijamme arvioivat yrityksesi turvallisuusprosessit, tunnistavat turvallisuuspuutteet, ehdottavat korjaustoimenpiteitä ja ongelma-alueisiin kohdistettuja kehityssuunnitelmia. Säännölliset turvallisuusauditoinnit tarkoittavat sitä, että me seuraamme CTPAT-vaatimusten täyttymistä ja siten autamme sinua valmistautumaan paikan päällä tehtäviin CBP-arviointeihin.

Lisäksi voimme arvioida nykyisten tai tulevien alihankkijoiden, valmistajien, huolitsijoiden ja muiden palveluntarjoajien turvallisuusjärjestelmien ja menettelyjen kelpoisuuden.

TAPA FSR

Jos yrityksesi varastoissa tai jakelukeskuksissa säilytetään arvokkaita tuotteita, kuten elektroniikkaa, lääkkeitä tai tupakkaa, TAPA FSR -vaatimustenmukaisuus voi auttaa suojaamaan nämä tuotteet ja toimitilat sekä kuljetuspalvelujen tarjoajat.

TAPA-hyväksynnän saaneena SGS tekee sertifiointiauditointeja, joissa tarkastellaan mm. kulunvalvontaa, työntekijöiden tarkastuksia, äärialueiden turvallisuutta, murtohälyttimiä, valvontalaitteita, arvokkaiden tuotteiden varastointialueita ja kuljetusten viivästyksiä.

Varmista kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten noudattaminen ja paranna toimitusketjun turvallisuutta. Ota yhteyttä SGS:ään saadaksesi lisätietoa CTPAT- ja TAPA FSR -auditoinneista.

 
SGS:n turvallisuusauditoinnit, kuten Tullin ja kaupan alan terrorisminvastainen kumppanuusohjelma (CTPAT) Transported Asset Protection Associationin rahdin turvallisuusvaatimukset (TAPA FSR) parantavat toimitusketjun turvallisuutta.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut