Mitä etsit?

Turvallisuusarviointi

EU-leluturvallisuusdirektiivin 2009/48/EU artiklan 18 mukaan valmistajien on tehtävä turvallisuusarviointi kaikille markkinoille tuomilleen leluille. Asiantuntijoillamme on vuosikymmenien kokemus lelujen testaamisesta. He arvioivat niin lakisääteisten, vapaaehtoisten kuin asiakaskohtaistenkin vaatimusten täyttymisen. Arvioimme kaikki lelut käyttäjän näkökulmasta, mukaan lukien todennäköisen ohjeidenvastaisen käytön. Tämä auttaa tunnistamaan keskeiset turvallisuushuolet ja varmistamaan, että lelu on luotettava.

Lelujen turvallisuusarvioinnin asiantuntijat ottavat huomioon esimerkiksi seuraavat seikat:

 • Tietojen analysoiminen: Tietokannat takaisinvedoista, loukkaantumisista ja reklamaatioista auttavat ottamaan opiksi aiemmista suunnittelu- ja valmistusvirheistä.
 • Ennustettavissa olevan käytön analysoiminen: sen arvioiminen, kuinka lapset ovat vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa, mukaan lukien ennustettavissa olevaan käyttöön vaikuttavat tekijät:
  • Houkuttelevuus: vaikka lelua markkinoidaan tietynikäisiä lapsia varten, siinä voi olla ominaisuuksia, joiden vuoksi se kiinnostaa suunniteltua nuorempia lapsia
  • Kuluttajien valppaus: kuinka huolellisesti huoltajat toimivat antaessaan tuotteen lasten käyttöön
  • Kestävyys: kuinka pitkään tuote kestää
  • Myyntipäällysmerkinnät: merkintöjä ei aina lueta, joten niiden tulee olla lyhytsanaisia ja selkeitä
  • Lasten kehitys ja uteliaisuus: tietynikäiset lapset työntävät usein leluja suuhunsa ja korviinsa
 • Vaarojen tunnistaminen ja analysoiminen: täyttääkö lelu standardien vaatimukset, ovatko lapset vaarassa esimerkiksi tukehtua, kuristua tai hukkua, aiheuttaako lelu kineettistä energiaa (isku, putous, räjähdys), voiko lelu aiheuttaa puristukseen tai kiinni jäämisen tai lävistymisen vaaran

Kun turvallisuus on arvioitu, saat yksityiskohtaisen raportin, jossa huolenaiheet on luokiteltu kriittisiksi, merkittäviksi tai vähäisiksi sekä suositukset korjaustoimiksi. Annamme neuvoja mallin parantamiseksi, jotta riskit minimoidaan ja varmistetaan kuluttajien turvallisuus. Annamme neuvoja ja opastamme. Valmistaja voi toteuttaa suositukset. Turvallisuusarviointiraportin avulla täytetään myös joitakin lelun tekniselle dokumentoinnille asetettavia vaatimuksia.

SGS:n tekemä turvallisuusarviointi auttavat suojelemaan lapsia mahdollisilta haitoilta. Jos haluat verifoida lelujesi turvallisuuden, ota meihin yhteyttä.

SGS:n tekemä turvallisuusarviointi varmistaa, että lelut täyttävät EU:n leluturvallisuusdirektiivin vaatimukset.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi