Mitä etsit?

Tuotteiden hiilijalanjälki -koulutus

SGS:n tuotteiden hiilijalanjälki -koulutus auttaa täyttämään kansainväliset elinkaaren aikaisille laskelmille asetettavat vaatimukset.

Tuotteen hiilijalanjälki on menetelmä laskea tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaiset päästöt. Se kattaa elinkaaren vaiheiden analysoimisen raaka-aineen tuottamisesta ja käsittelemisestä valmistamiseen, jakelemiseen, käyttöön ja käsittelyyn elinkaaren päätteeksi. Monissa yrityksissä käytetään tätä lähestymistapaa, jotta opitaan tuntemaan hiilidioksidipäästöt paremmin toimitusketjussa ja tunnistetaan tehostamismahdollisuudet.

Tätä aluetta käsitteleviä standardeja on useita, kuten PAS 2050 ja WRI/WBCSD GHG Protocol (tuotteen elinkaaren aikainen kirjanpito- ja raportointistandardi). Lisäksi on kehitetty uusi ISO 14067 -standardi. Kurssin osallistujat oppivat ymmärtämään

  • tuotteen elinkaaren määritelmän
  • Tuotteen elinkaareen sovellettavat standardit (ISO 14067, PAS 2050, WRI-elinkaaristandardi)*
  • rajojen määrittämisen
  • elinkaaren kvantifioimisen
  • raportoinnin
  • verifioinnin edellyttämät valmistelut.

    *Huomautus: kurssilla voidaan keskittyä yhteen standardiin.

Kurssi on tarkoitettu osallistujille, jotka haluavat oppia ymmärtämään käytännön tasolla tuotteen elinkaaren määrittämisen ja kvantifioimisen sekä perehtyä tuotteen elinkaareen liittyviin standardeihin.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Tutustu alueellasi järjestettävien julkisten kurssien aikatauluun tai ota yhteys meihin. Järjestämme myös omissa tiloissanne toteutettavaa omiin tarpeisiinne räätälöitävää koulutusta.

Ota yhteys SGS:ään. Keskustellaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista koulutustarpeistanne.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi