Mitä etsit?

Tiedonhallintatyökalu

Tehokas REACH-tiedonhallinta on välttämätöntä valmistajille, maahantuojille ja jälleenmyyjille, jotka keräävät ja käsittelevät isoja tietomääriä valmistamistaan tai tuomistaan tuotteista.

SGS on kehittänyt vankan kemikaalivaraston hallintatyökalun, joka täydellisesti toteutettuna mahdollistaa REACH:n noudattamisen.

REACH-työkalumme on yksi markkinoiden kustannustehokkaimmista tiedonhallintaratkaisuista, jossa tiedon lataaminen, raportointi ja varastointi on joustavaa.

Tiedonhallintatyökalumme on kehitetty helpottamaan ympäristöä koskevien määräysten täyttämistä, REACH mukaan lukien, ja sen käyttö antaa sinulle seuraavia mahdollisuuksia:

Aineet, seokset ja esineet, joista aineita vapautetaan:

  • Kerätä ja tallentaa toimittajien aineluetteloita (Bill of Substances = BOS)
  • Arvioida materiaalin määrä säännöllisesti esirekisteröintisitoumuksia varten
  • Tunnistaa aineet, joita käyttöturvallisuustiedotteet, toimilupa tai rajoitusvelvollisuus koskee

Tuotteille:

  • Kerätä ja tallentaa toimittajien aineluetteloita (BOS) tai ilmoituksia erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC)
  • Laskea SVHC-materiaalin määrä säännöllisesti ilmoitusvelvoitteiden täyttämistä varten
  • Tunnistaa aineet, joita viestintä-, ilmoitus- tai rajoitusvelvollisuus koskee

Luota asiantuntemukseemme tuotetietojesi arvoimisessa ja hyväksymisessä ennen REACH-työkaluun siirtämistä. Tämä mahdollistaa pakollisten raportointivelvollisuuksiesi täyttämisen.

Ota käyttöön tehokas REACH-tiedonhallinta SGS:n kemikaalivarastotyökalun avulla.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut