Mitä etsit?

SVHC-testaus

REACH-asetuksen mukaan kaikki tuotantoketjun jäsenet ovat velvollisia tiettyihin toimenpiteisiin SVHC-aineiden johdosta.

SGS tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja toimitusketjun hallintaan ja REACH SVHC -testaukseen kulutustuotteiden osalta ja auttaa sinua saavuttamaan REACH-vaatimustenmukaisuuden ja parantamaan sisäisiä liiketoimintamenetelmiäsi.

Mitä ovat erityistä huolta aiheuttavat aineet?

Erityistä huolta aiheuttavat aineet aiheuttavat ihmisen terveydelle ja ympäristölle vakavia vaaroja. SVHC:t ovat aineita, jotka voivat

 • aiheuttaa syöpää (karsinogeenit)
 • aiheuttaa geneettisiä muutoksia (mutageenit)
 • olla lisääntymiselle vaarallisia
 • olla ominaisuuksiltaan muuten vahingollisia ja pysyä ympäristössä pitkään (hitaasti hajoavat)
 • kertyä asteittain eläimiin (bioakkumulatiivinen)
 • aiheuttaa vastaavaa huolta (esim. hormonaaliset haitta-aineet)

REACH-asetuksen tarkoituksena on valvoa tällaisten aineiden käyttöä lupien ja rajoitusten avulla ja velvoittamalla valmistajat ja toimittajat käyttämään turvallisempia vaihtoehtoja tai teknologioita kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

Mitä velvollisuuksia sinulla on?

Tuotteet:
Jos olet EU-tuotteiden tavarantoimittaja ja tuotteesi sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 % p/p, sinun täytyy välittää tämä tieto koko tuotantoketjua pitkin. Vähintään on annettava tiedoksi erityistä huolta aiheuttavan aineen nimi. Jos kuluttaja pyytää, sinun täytyy toimittaa SVHC:n turvallista käyttöä koskevat tiedot 45 päivän kuluessa.

Kesäkuusta 2011 lähtien EU-tuotteiden valmistajien ja maahantuojien täytyy lisäksi ilmoittaa Euroopan kemikaalivirastolle, jos erityistä huolta aiheuttavien aineiden kokonaismäärä on suurempi kuin 1 tonni per vuosi. Tämä voi olla haasteellista vähittäiskauppiaille, jotka tuovat maahan suuren valikoiman erilaisia tuotteita useista eri maista ja useilta eri tavarantoimittajilta.

Lisäksi valmistajien täytyy kiinnittää huomiota SVHC-aineiden määrän lisääntymiseen luvan saamisen edellyttämässä liitteessä XIV. Valmistajan, jolla ei ole lupaa tietyn aineen käyttämiseen, täytyy tarkkailla huolellisesti haku- ja lopetuspäivämääriä täyttääkseen luvallisen SVHC-käytön REACH-vaatimukset.

Kuluttajille tarkoitetut seokset:
Jos olet kuluttajille tarkoitettujen seosten EU-toimittaja, voit joutua hankkimaan käyttöturvallisuustiedotteen, jos seos sisältää SVHC-ainetta ≥ 0,1 % p/p, ja jatkokäyttäjät tai jakelijat niin vaativat. Tämä vaatimus on lisäys vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY ja CLP-asetuksen 1272/2008/EY mukaisiin velvoitteisiin.

SVHC-testaus:
SVHC-aineita voi joutua kuluttajatuotteisiin joko tarkoituksella tai huomaamatta toimitusketjun kautta tai valmistusprosessissa. Laboratoriotestauksen avulla saadaan tietoja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) tunnistamisesta ja koostumuksesta, jotta yritykset voivat täyttää REACH-asetuksen mukaiset SVHC-velvoitteensa.

Me teemme SVHC-testausta tarpeidesi mukaan:

 •  Tunnistettujen aineiden luettelon mukaan:
  • Täysimittainen testaaminen
  • Tuoteriskeihin perustuva arviointi
 • Viranomaisluettelon mukaan (REACH, liite XIV)
 • Tarkoitusrekisterin mukaan
 • Mahdollinen erityistä huolta aiheuttava aine, joka täyttää sääntelyvaatimukset, mutta jota ei ole vielä sisällytetty tunnistettujen aineiden luetteloon

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS tarjoaa ylivertaista REACH -asiantuntemusta ja konsultointipalveluita yhdistettynä laajaan kuluttajatuote- ja toimitusketjukokemukseen. Toimialakohtainen teknisten asiantuntijoiden REACH-tiimimme antaa käyttöösi räätälöityjä ratkaisuja kuluttajatuotteita varten. Tämä tiimi on erikoistunut vaarallisten aineiden analysoimiseen, aineiden tunnistamiseen, toimitusketjun hallintaan ja toksikologiaan.

Lue, miksi SGS on ensimmäinen askeleesi kohti maailmanlaajuisia REACH-ratkaisuja.

Erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) voi löytyä seoksista kuten maaleista, musteista ja liimoista tai erilaisita tuotteista kuten leluista, huonekaluista, tekstiileistä ja sähkölaitteista.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut