Mitä etsit?

Suorituskyvyn sertifiointi

Työskentelemme suorituskyvyn sertifiointihankkeessamme yrityksesi kanssa suunnitellaksemme sellaiset räätälöidyt testaussuunnitelmat ja -sinetit valosähkötuotteillenne, joita voitte käyttää normaalin IEC-testauksen lisäksi. Tämä hanke, joka on ainutlaatuinen SGS:lle, mahdollistaa yrityksesi osoittavan tuotteidensa laadun ja suorituskyvyn testaten ne valikoiman ilmasto- ja ympäristörasitustestejä vasten.

Miksi moduulin suorituskyvyn sertifiointi?

Vaikka suorituskyvyn sertifiointi on vapaaehtoinen, siitä on tullut normaali käytäntö toimialalla. Se tarjoaa tavan, jolla voi mitata suorituskykyä ja osoittaa asiakkaille, että tuotteet toimivat hyvin ajan kuluessa. Tästä on tullut sijoittajien kiintopiste, joka antaa heille varmuuden, että heidän sijoituksensa maksavat itsensä takaisin yrityksesi moduulien elinkaaren aikana.

Suorituskyvyn sertifiointimme käsittää seuraavat vaiheet:

 • näytteenotto
 • testauskriteerien määrittäminen ja testausluettelon luominen
 • testausprosessi
 • alkutestit (optinen, turvallisuus, sähköinen suorituskyky) hyväksytty/hylätty-kriteerien mukaisesti
 • suorituskyvyn testaus normaalien testausvaatimusten mukaisesti
 • lukematestit (optinen, turvallisuus, sähköinen suorituskyky) hyväksytty/hylätty-kriteerien mukaisesti
 • ongelmaraportti
 • lisenssisopimus asiakkaan kanssa
 • testiraportin tarkastelu
 • sertifiointi/tuotemerkinnät
 • tehdastarkastus (vapaaehtoinen)

Ankarat testausmenetelmät

Testausvaiheessa tarkastellaan moduuliesi keskeisintä suorituskykyä seuraavia testejä vasten:

 • potential induced degradation (PID) -testaus  
 • suolasumuresistanssi (IEC 61701 jne.)
 • syövyttävien kaasujen testaus (NH3 ja muut)
 • vihreä testaus – vaarallisten aineiden rajoittaminen (RoHS)
 • laajennettu ilmastosimulaatio (DH 3000h, TC 400 jne.)
 • laajennettu kuormitus (5,400 Pa, dynaaminen ja maanjäristys, iskutestaus)
 • palotestaus (UL, ASTM)
 • pitkäaikainen ulkoilmalle altistaminen (säänvaikutus)
 • itsenäisten testijaksojen yhdistely ja suunnittelu (osia IEC- ja muista standardeista)

Globaali asiantuntemuksemme ja korkeatasoiset aurinkotekniikan laitteistomme mahdollistavat yhä parempien aurinkoenergiatuotteiden kehittämisen ja niiden myyntikelpoisuuden varmistamisen kaikkialla maailmassa. Markkinajohtajana emme ainoastaan tarjoa testausta ja sertifiointeja, vaan pystymme palvelemaan koko aurinkoenergia-alan arvoketjua.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja räätälöidystä suorituskyvyn sertifiointihankkeestamme ja miten se voisi hyödyttää yritystäsi.

Suorituskyvyn sertifiointi on SGS:n yksityiskohtainen ja räätälöity hanke, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä vakuuttamaan markkinat ja sijoittajat valosähkömoduuliensa ja -järjestelmiensä suorituskyvystä ja luotettavuudesta.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut