Mitä etsit?

Sosiaaliset auditoinnit

Yhteiskuntavastuulla ja eettisillä tekijöillä on yhä suurempi merkitys yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä heidän ostopäätöksilleen. Näissä auditoinneissa käsitellään organisaation suhtautumista yhteiskuntavastuuseen, vaatimustenmukaisuuteen, eettisiin ohjeisiin, kaupankäynnin eettisyyteen, ihmisoikeuksiin, työehtoihin, työturvallisuuteen, terveyteen ja vastuulliseen tuotantoon. 

Osaavien ja kokeneiden asiantuntijoiden tekemien yhteiskuntavastuun auditointien avulla SGS pystyy mittaamaan yrityksesi suorituskyvyn näissä osa-alueissa.

  • Yhteiskuntavastuu: Vaikka ISO 26000 -opasta ei käytetäkään auditoinnin perustana toimivana standardina, siinä esitetään parhaat yhteiskuntavastuukäytännöt, joiden avulla organisaatiot voivat mitata suorituskykyään kestävän kehityksen, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja säännösten noudattamisen alueilla.
  • amfori BSCI: amfori BSCI on johtava toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka auttaa yrityksiä edistämään yhteiskunnallista vaatimustenmukaisuutta globaaleihin toimitusketjuihinsa kuuluvilla tehtailla ja maatiloilla.
  • Eettiset ohjeet: SGS tarjoaa organisaatioille riippumattomia ja puolueettomia eettisten ohjeiden auditointipalveluita, jotka voidaan sovittaa paikalliseen lainsäädäntöön, kansainvälisiin normeihin tai asiakkaan omiin ohjeisiin.
  • Eeettisen kaupan aloite (Ethical Trading Initiative, ETI): Parhaat eettiset käytännöt sisältävä kolmen osapuolen ETI Base Code on jäsentensä sekä muiden vähittäiskaupan toimijoiden ja tuotemerkkien käytössä.
  • Vaatimustenmukaisuus ja kestävyys -aloite (ICS): Ranskan vähittäiskaupan liitto (FCD) on laatinut ICS:n, jolla tavarantoimittajia kannustetaan noudattamaan yleisiä ihmisoikeusperiaatteita ja paikallisia työsäädöksiä.
  • SEDEX-jäsenten eettisen kaupan auditointi (Ethical Trade Audit, SMETA): SEDEX auttaa organisaatioita hallitsemaan toimitusketjunsa työoloja, työturvallisuutta ja työterveyttä sekä ympäristö- ja liiketoimintaetiikkaa. SMETA kattaa ETI Base Code -periaatteet. Lisäksi siinä huomioidaan ihmisoikeudet, maankäyttöoikeudet, vastuulliset rekrytointikäytännöt, siirtotyöläisten oikeus työhön, hallintajärjestelmien käyttöönotto, alihankinta ja kotona työskentely.
  • Maailmanlaajuisesti vastuulliseksi akkreditoitu tuotanto (Worldwide Responsible Accredited Production, WRAP): WRAP on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka keskittyy edistämään ja sertifioimaan laillista, inhimillistä ja eettistä valmistusta ympäri maailman.

Teollisuuden eettiset ohjeet

Yhä useammat teollisuusjärjestöt kehittävät yhteistyössä eettisiä ohjeita, jotka kohdistuvat toimialojensa tunnettuihin ongelmiin. ICTI Care -ohjelma leluteollisuudelle, Responsible Business Alliance (RBA) elektroniikkateollisuudelle ja Responsible Jewelry Council -sertifiointi ovat vain muutama esimerkki niistä ohjelmista, joissa SGS on mukana.

Ota yhteys SGS:ään. Me pystymme mittaamaan yrityksesi suorituskyvyn useiden yhteiskuntavastuun auditointitekijöiden avulla. 

 
SGS:n sosiaalisten auditointien avulla mitataan organisaatiosi suorituskykyä useiden sellaisten tekijöiden osalta, jotka auttavat täyttämään asiakkaiden ja kuluttajien vaatimukset.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut