Mitä etsit?

SMETA-auditoinnit

Vähennä päällekkäisyyksiä eettisen kaupankäynnin auditoinnissa SGS:n SEDEX Members Ethical Trade Audit -auditoinnin (Sedex-jäsenten eettinen kauppa -auditoinnin) avulla. Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) on web-pohjainen järjestelmä, joka on suunniteltu auttamaan organisaatioita hallitsemaan tietoa työvoimakäytännöistä toimitusketjussaan.

Jäsenien etuna on SMETA-auditointiraporttien julkaiseminen suoraan SEDEX-järjestelmään kaikkien asiakkaiden katseltaviksi. SEDEX-jäsenet ovat hyväksyneet Parhaat käytännöt -oppaan, yleiset menettelytavat, joilla parannetaan auditointistandardeja ja edistetään auditointiraportointien keskinäistä hyväksymistä.

ETI-perussäännöstön periaatteiden lisäksi SMETA tarkastelee myös suorituskykyä siirtotyöläisten oikeudesta työhön, hallintajärjestelmiä ja niiden käyttöönottoa, alihankintaa ja kotona työskentelyä sekä ympäristöasioita vasten. Ennen auditointia pyydämme pääsyä itsearviointikyselyyn, jonka auditoitavat toimipisteet ovat täyttäneet etukäteen. Auditoinnin kesto vaihtelee tyypillisesti yhdestä neljään päivään työntekijöiden lukumäärästä riippuen. Auditoinnin lopuksi korjaavien toimenpiteiden lista jätetään toimipisteeseen. Myös täydellinen auditointiraportti toimitetaan asiakkaalle ja tallennetaan SEDEX-tietokantaan.

Kun auditointiprosessi on valmis, voimme vielä auttaa sinua varmistamaan, että korjaavat toimenpiteet tulevat suoritetuiksi. SGS:llä on huomattava historia useiden eri säädösten ja standardien vaatimusten mukaisen kestävän kehityksen auditoinnissa.

Olemme SEDEX:in kanssa työskentelevän SEDEX Associate Auditor Groupin perustajajäsen edistääksemme auditointimenetelmien ja -raportoinnin lähentymistä.

Lue lisää.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut