Mitä etsit?

Saven tunnistus ja analyysit

Savien määritys voi olla vaikeaa niiden pienen koon, vaihtelevan rakenteellisen koostumuksen ja suhteellisen hitaan muodostus- ja muuttumiskinetiikan vuoksi. SGS tarjoaa alan johtavaa asiantuntemusta erittäin tarkassa mineralogiassa saven tunnistamiseksi ja tulkitsemiseksi.

XRD (röntgendiffraktio) tarjoaa nopean mineraalien tunnistuksen ja antaa tarkkaa tietoa näytteiden kemiallisesta koostumuksesta ja kristallografisesta rakenteesta. Sen avulla voidaan tunnistaa hienorakeisia faaseja, joiden optinen tunnistus on vaikeaa, pyyhkäisyelektronimikroskopialla tai energiadispersiivisellä spektrometrilla (SEM, EDS) tai materiaalien kvantitatiivisella arvioinnilla pyyhkäisyelektronimikroskopialla (QEMSCAN®).

Käyttökohteet

XRD on saven lajinmuodostuksen paras tekniikka, erityisesti paisuvien savien, kuten smektiittien kohdalla. Saven mineraloginen koostumus voi tarjota mineralisoitumisen kriittisen indikaattorin. Tämä tekniikka tarjoaa lukuisia eri savien käsittelyn käyttökohteita:

  • mineralisoitumisen tunnistus
  • hienorakeisten faasien tunnistus
  • mineralogisten koostumuksien ja rakeen koon jakautumisen ymmärtäminen prosesseja varten

Saven lajinmuodostuksen XRD-analyysi

Röntgensäteiden hajonnan analyysillä määritetyt mineraalit jaetaan ja ryhmitetään suuriin (> 30 %), keskisuuriin (10-30 %) ja pieniin (2-10 %) määriin sekä hivenmääriin (< 2 %). Savimineraalien huonon kiteisyyden vuoksi näytteet erotetaan sentrifugilla, minkä jälkeen tehdään muut toimet (esim. lisätään etyleeniglykolia ja lämmitetään korkeaan lämpötilaan). Tämä valmistelu vaaditaan eri savilajien erottamiseen.

Puolikvantitatiivinen saven lajinmuodostuksen XRD-analyysi

Savimineraalit voidaan erotella ja ryhmittää suuriin, keskisuuriin, pieniin ja hivenmääriin. Usean aineen näytteen mineraalimäärät (paino-%), jotka on saatu RIR (tai Rietveld) XRD -analyysillä, sovitetaan kivien kokonaisanalyyseihin ja muihin näytteen tärkeiden aineiden analyysiin ja raportoidaan. Röntgenfluoresenssilla suoritettuihin kivien kokonaisanalyyseihin kuuluvat SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, Cr2O3, MnO, TiO2, P2O5, V2O5ja LOI.

SGS on johtava erittäin tarkan mineralogian tarjoaja maailmanlaajuiselle mineraaliteollisuudelle ja muille markkina-aloille, jotka tarvitsevat tarkat materiaalin, tuotteen tai jäämien analyysit. Luota SGS:n palveluihin kvantitatiivisen mineralogisen analyysin suorittamisessa ja saven teknisten ominaisuuksien määrittämisessä.

Laaja kirjo teollisuudenaloja käyttää savimineraaleja, mukaan lukien keramiikka-, öljynporaus-, kaivos-, maali-, päällystys-, absorptiomateriaali- ja metalli- sekä paperiteollisuus. Kyseiset alat kohtaavat erilaisia saveen liittyviä ongelmia.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut