Mitä etsit?

SAG-tehoindeksikoe (SPI)

Penkkimittakaavaisessa murskaamossa tehtävä SPI-koe mittaa paljonko energiaa tarvitaan vakiokokoon murskaamiseksi. Tulos ilmaistaan indeksinä. Tämän kokeen avulla mitataan malmin kovuutta SAG- tai AG-murskaamista varten.

Tässä eräkokeessa murskataan 2 kg 10 cm:n kokoista malmia 30 cm pitkässä murskaamossa. Siinä mitataan aika minuutteina, jonka kuluessa 80 % näytteestä läpäisee 12,5 mm:n siivilän ja 80 % näytteestä läpäisee 1,70 mm:n siivilän.

SPI-kokeen skaalautuvuus ja laaja kansainvälinen suosio perustuvat siihen, että se mittaa kaikkia neljää särkyvyysmekanismia, joita teollisissa SAG-murskaamoissa käytetään: 

  • Särkyvyys iskun vaikutuksesta
  • Yksittäisten hiukkasten käyttäytyminen
  • Särkyvyys hankautumisen vaikutuksesta
  • Autogeeninen puristuminen

SPI-kokeen tuloksia ja kuulamyllytietoja käytetään kehittyneessä hienontamistaloudellisuuden arviointityökalussa (CEET) simuloitaessa rakennetta, optimoitaessa ja laadittaessa tuotantoennusteita. SPI-kokeessa tarvitaan vain kevyt näyte, joten se soveltuu malmiesiintymien geometallurgiseen kartoittamiseen.

Viime vuosina on tehty runsaasti SPI-kokeita. Satoja erilaisia hyödykenäytteitä oln testattu. Tulokset on koottu laajaan kovuudesta ja vaihtelevuudesta kertovaan tietokantaan. SGS:n asiantuntijat ovat tehneet yli 25 000 SPI-koetta eri puolilta maailmaa saaduille malminäytteille.

SGS tekee säännöllisesti SPI-kokeita yhdessä muiden penkkitestien ja piirisimulaatioiden kanssa. Monien menetelmien soveltamisella saat varman ratkaisun, jonka täsmällisyys on verraton. Ota meihin yhteys. Optimoidaan malmiosi hienonnus, jotta tuotto maksimoidaan.

Syöttönäytteen vaatimukset

Vähintään 2 kg läpimenevästä 3⁄4” malmista (ja enintään 80 % läpimenevästä 1⁄2” malmista). 10 kg tarvitaan mrskattavuusindeksin (Ci) saamiseksi selville.

* Dobby G, Kosick G, and Starkey J, “Application of the Minnovex SAG Power Index Test at Five Canadian SAG Plants”, in International Autogenous and Semiautogenous Grinding Technology 1996, Mular A.L., Barratt D.J., and Knight D.A., eds.,1996.

Voit luottaa SGS:n maailmanlaajuiseen osaamiseeh, kun murskauspiiri on suunniteltava ja optimoitava sekä on laadittava tuotantoennusteet esimerkiksi SAG Power Index (SPI®) -kokeen avulla.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi