Mitä etsit?

Sadon tarkkailu

Maataloussektorin laajan tuntemuksen ja maailmanlaajuisen agronomien ja muiden asiantuntijoista koostuvan verkostomme ansiosta kaikenkattavia maatalouden seurantapalvelujamme arvostetaan alallamme suuresti.

Riippumattomaan sadon tarkkailuohjelmaamme kuuluu kohdevierailuja kehitysvaiheen aikana, sadon mittaaminen ennen sadonkorjuuta ja sadon tarkkailu.

Sadon tarkkailupalveluihimme kuuluu kohdevierailuja sekä kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten aiheiden arviointeja. Alkuselvitykseen kuuluu:

 • alueiden määrittäminen
 • käytettävissä olevan viljelysmaan verifiointi
 • viljelylajeja koskeva selvitys
 • tuottoarviot tuotantopotentiaalin laskelmille
 • kehitysvaiheen tunnistus
 • kasvinsuojelunäkökulmien määritys
 • agro-meteorologisten näkökulmien arviointi
 • sadon arviointi ja maaperän hallinta
 • sadonkorjuun arvioitu ajankohta

Tuomme esiin ja arvioimme tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä luomme selkeitä ja informatiivisia loppuraportteja, jotka auttavat päätöksenteossa.

Tarkkailemme sadon kehitystä, seuraamme sadonkorjuuseen liittyviä toimia ja viljan siirtämistä varastoon ja/tai käsittely-yksiköihin.

Peltojen tarkkailupalvelumme kattavat:

 • kasvien kasvun tarkkailu
 • tuotto-odotusten ja mahdollisen tuotantoon soveltuvuuden uudelleenarviointi, mikäli tarpeen
 • tuholaisten ja sairauksien taltiointi sekä torjunta-aikataulun analysointi
 • agro-meteorologisten näkökulmien arviointi
 • sadon ja maaperän hallinnan tarkastus
 • mahdollisten tuottoa alentavien tekijöiden analyysi

Sadonkorjuun aikana suoritamme seuraavat tehtävät:

 • peltojen tarkkailu ja mittaus sadonkorjuun ympärillä
 • päivittäiset raportit korjuualueilta, tuotteen arvioitu tuotto ja määränpää
 • Tuotteiden seuranta

Sadon kuljetuksen aikana ensimmäiseen varastoon/tuotantopaikkaan suoritamme seuraavat toimenpiteet:

 • saapumisvahvistus kun tuotteet ovat perillä varastossa ja/tai tuotantoyksikkössä
 • toteutuneen ja arvioidun tuotantomäärän vertaaminen
 • mahdollisten tuotepoikkeamien toteaminen
 • raporttien laatiminen tarkasteltavien alueiden kokonaistuotosta

Ota yhteyttä SGS:n sadon tarkkailupalveluumme ja varmista, että oma satosi pysyy tarkan ja riippumattoman tutkimuksen alaisena.

SGS:n sadon tarkkailupalvelut ovat hyödyksi investoitpa suoraan tai epäsuorasti mihin tahansa satohankkeeseen. Tarkkailemme satoa kasvu- ja satokauden aikana aina ensimmäiseen varastointiin saakka ja minimoimme mahdolliset tappionuhat.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut